Witryna wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i wyświetlić stronę internetową dostosowaną do indywidualnych preferencji. Możesz włączyć/wyłączyć obsługę mechanizmu cookies w swojej przeglądarce.
FaceBook

ksoiw 150brRada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" podjęła decyzję o zorganizowaniu pikiety ostrzegawczej pracowników oświaty przed gmachem Ministerstwa Edukacji i Nauki w Warszawie w czwartek 1 lipca o godz. 12.00.
Przez dwa lata Rząd RP nie przygotował projektu systemu wynagradzania nauczycieli w powiązaniu ze średnią płacą w gospodarce narodowej (punkt VI porozumienia z 7 kwietnia 2019 r.). Zamiast tego, Ministerstwo Edukacji i Nauki w "Materiale do dyskusji w ramach prac zespołu do spraw statusu zawodowego nauczycieli" przedstawiło propozycję bardzo niekorzystnych dla nauczycieli zmian w oświacie.
Częstochowscy związkowcy mogą zgłaszać swój udział w pikiecie telefonicznie (34 360 55 70) lub w biurze Regionu. Wyjazd o godz. 7.30 z parkingu przy ul. Sikorskiego 85, koło kościoła.

FaceBook

ksoiw informuje 125Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" przedstawia propozycje dotyczące poprawy statusu zawodowego nauczycieli.
Podstawowym warunkiem przystąpienia do negocjacji jest realizacja punktu VI Porozumienia z dnia 7 kwietnia 2019 r. Jest nim uzależnienie wynagrodzeń nauczycieli od przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Proponujemy jako kwotę wyjściową wynagrodzenia zasadniczego dla nauczyciela stażysty przyjąć współczynnik 80 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. Przedstawiamy tabelę z wyliczeniami dla pozostałych stopni awansu zawodowego.

2021 06 28 propozycje plac nauczycieli

Ponadto stanowczo nie zgadzamy się na przedstawioną w "Materiale do dyskusji w ramach prac zespołu do spraw statusu zawodowego nauczycieli" propozycją zwiększania pensum dydaktycznego nauczycieli. W wielu szkołach nie ma rezerw godzin ponadetatowych. Zwiększenie liczby godzin dydaktycznych spowodowałoby liczne zwolnienia.
Obecnie zatrudnieni nauczyciele w znakomitej większości posiadają ponad 20-letni staż pracy i oczekują, że podobnie jak inne grupy zawodowe i społeczne skorzystają ze wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. Niedopuszczalne jest narażanie tak wielu osób na zagrożenie utratą pracy.

FaceBook

ksoiw informuje 150Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" krytycznie oceniła stan negocjacji dotyczących statusu zawodowego pracowników oświaty.
Niedopuszczalnym jest brak realizacji przez Rząd RP pkt. VI Porozumienia z 7 kwietnia 2019 r. dotyczącego opracowania do 2020 roku nowego systemu wynagradzania nauczycieli w powiązaniu ze średnią płacą w gospodarce narodowej. Minęły już ponad dwa lata od czasu, gdy rząd zobowiązał się do spełnienia tego postulatu NSZZ "S".

FaceBook