Witryna wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i wyświetlić stronę internetową dostosowaną do indywidualnych preferencji. Możesz włączyć/wyłączyć obsługę mechanizmu cookies w swojej przeglądarce.

ksoiw 460

Oczekujemy, że rząd Zjednoczonej Prawicy na serio potraktuje sztandarowe hasło Ministra Edukacji i Nauki – „Najważniejsze to zwiększyć prestiż zawodu nauczyciela”. Mamy nadzieję, że wadliwy system finansowania i wynagradzania w polskiej oświacie zostanie w końcu zmieniony.
Jest to konieczne ze względu na nadchodzącą zapaść kadrową spowodowaną rychłym odejściem większości nauczycieli na emerytury oraz brakiem zainteresowania naszym zawodem młodych absolwentów uczelni. Nauczyciele realizujący coraz więcej zadań, które przynosi trudna rzeczywistość, pracujący w coraz gorszych warunkach, zasługują na uznanie i właściwe docenienie.
Czas na wielkie zmiany i oby przyniósł je 2023 rok.
Ryszard Proksa, Przewodniczący KSOiW NSZZ „Solidarność”

Oświadczenie Prezydium KSOiW z 29 grudnia 2022 roku dotyczące zapowiedzi zwolnień grupowych nauczycieli
Z właściwym sobie zadufaniem minister Przemysław Czarnek zapowiada powrót „na tapetę” rozwiązań nad którymi minister chce „dyskutować w styczniu i w kolejnych miesiącach po to, żeby – być może – jeszcze w pierwszym półroczu przyszłego roku stosowną ustawę uchwalić z jakąś perspektywą wejścia w życie konkretnych rozwiązań” [za PAP].
Tymczasem Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” od wielu lat opowiada się za przywróceniem zasady zaufania obywatela/pracownika do państwa poprzez przywrócenie odebranego w 2009 roku uprawnienia nauczycieli do wcześniejszej emerytury (przywrócenia art. 88 Karty Nauczyciela w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2008 roku). Ostrzegaliśmy, że nieprzywrócenie nauczycielom praw nabytych grozi grupowymi zwolnieniami tej grupy zawodowej.
W ostatnim czasie wzywaliśmy ministra Czarnka do takich działań w grudniu 2021 roku podczas rozmów pod patronatem prezydenta RP i odstąpienia od forsowania irracjonalnego i abstrakcyjnego pomysłu jeszcze bardziej komplikującego sytuację pracowników pedagogicznych.
Niestety, arogancja i opieszałość ministra oraz niepodjęcie działań w tej sprawie spowodowało zagrożenie bytu wielu polskich rodzin. Dlatego Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZ „Solidarność” wzywa do natychmiastowego rozpoczęcia prac mających na celu rozwiązanie palącego problemu dotykającego polskich nauczycieli i ich rodziny.
Jednocześnie oczekujemy, że oświadczenie ministra doprowadzi do realizacji wieloletniego postulatu NSZZ „Solidarność” poprzez przywrócenie art. 88 Karty Nauczyciela i uzdrowi w ten sposób system emerytalny nauczycieli. Równocześnie, co stanowi integralną część pragmatyki zawodowej nauczycieli, nastąpią pilne prace związane z sanacją systemu płacowego w powiązaniu z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej, na którego projekt KSOiW NSZZ „Solidarność” do dnia dzisiejszego nie otrzymała odpowiedzi MEiN. Zrealizowanie tych dwóch problemów doprowadziłoby do konsolidacji palących spraw, które ze szczególną mocą uwidoczniły się w ostatnim czasie.
Ryszard Proksa, Przewodniczący KSOiW NSZZ „Solidarność”

FaceBook