Witryna wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i wyświetlić stronę internetową dostosowaną do indywidualnych preferencji. Możesz włączyć/wyłączyć obsługę mechanizmu cookies w swojej przeglądarce.
FaceBook

zus logo poziom

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Wydział Organizacji i Analiz Oddziału w Chorzowie) w piątek 14 maja 2021 r., w godzinach od 10.00 do 12.00, organizuje dyżur pod numerem telefonicznym 32 34 90 626 na temat nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych oraz emerytur powszechnych, z rekompensatą za pracę w szczególnych warunkach i w szczególnym charakterze.

FaceBook

ksoiw 460

Przedstawiciele Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania w dniu 29 kwietnia 2021 r. wzięli udział w posiedzeniu zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty.
Podczas spotkania Ministerstwo Edukacji i Nauki przedstawiło propozycje dodatkowych zajęć dla uczniów, zajęć mających na celu wsparcie psychologiczno-pedagogiczne, poprawę sprawności fizycznej, pomoc w uzupełnianiu wiedzy, a także profilaktykę zdrowotną.
Bardzo ważną częścią posiedzenia była zapowiedź ministra Przemysława Czarnka zorganizowania spotkania ze związkowcami 18 maja 2021 r., rozpoczynającego merytoryczną dyskusję na temat systemu wynagradzania nauczycieli, czasu pracy, awansu zawodowego i przerostu biurokracji. Usłyszeliśmy m.in. o propozycji zwiększenia pensum o 2 godziny, połączonego z podwyżkami wynagrodzenia zasadniczego oraz zmniejszenia liczby stopni awansu zawodowego.

FaceBook

ksoiw 460

Podczas posiedzenia Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” omówiono zgłaszane przez członków Rady KSOiW problemy dotyczące opracowywania arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych na rok szkolny 2021/22.
Organy prowadzące szkoły i przedszkola przekraczają swoje uprawnienia narzucając w tzw. „wytycznych” zmniejszanie liczby zajęć dydaktyczno-opiekuńczych, a także ograniczanie etatów pracowników obsługi. Prezydium przyjęło stanowisko, w którym stanowczo sprzeciwia się łamaniu prawa oświatowego i wkraczaniu samorządów w kompetencje dyrektorów kierujących działalnością placówek, będących dysponentami środków określonych w planie finansowym oraz kierownikami zakładów pracy.

FaceBook