Witryna wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i wyświetlić stronę internetową dostosowaną do indywidualnych preferencji. Możesz włączyć/wyłączyć obsługę mechanizmu cookies w swojej przeglądarce.
FaceBook

spotkanie przewodniczacych 2014-10-28 img 3344

Na październikowym spotkaniu (28 października) Przewodniczących Organizacji Zakładowych oraz Międzyzakładowych w siedzibie Regionu gosciem była nadinspektor Katarzyna Nogańska. Kierowniczka częstochowskiego Oddziału Państwowej Inspekcji Pracy m.in. zachcęcała orgaznizacje zakładowe do inicjowania wyborów społecznych inspektorów pracy.
Na zdjęciu od prawej: nadinspektor Katarzyna Nogańska, przewodniczący Zarządu Regionu Jacek Strączyński oraz zastępca przewodniczącego ZR Stanisław Kołodziejczyk.

FaceBook

elzbieta ujma 2014-10-28 460

Pielęgniarki i salowe z częstochowskiego Miejskiego Szpitala Zespolonego domagały się podwyżek płac. Wywalczyły podwyżki dla wszystkich zatrudnionych.
Mówi Elżbieta Ujma, przewodnicząca Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" (na zdjęciu): "Przez trzy najbliższe miesiące, do końca roku, wszyscy pracownicy otrzymają dodatkowe 100 zł brutto w formie premii. Od 1 stycznia 2015 r. natomiast, wspomniane 100 zł zostanie włączone do podstawy pensji, a dodatkowo szpital będzie przez cały rok wypłacał wszystkim pracownikom po 110 zł miesięcznej premii". Porozumienie między związkami zawodowymi a pracodawcą kończy spór zbiorowy. Podpisana 28 października ugoda zakłada również nieco inaczej liczone podwyżki dla pracowników szpitalnego oddziału ratunkowego (SOR), tj. premię w wysokości 10 proc. zarobków.
Porozumienie trzeba uznać za sukces związkowców i pracowników, gdyż początkowo dyrekcja Miejskiego Szpitala Zespolonego skłonna była zgodzić się jedynie na 100-złotowe podwyżki i to tylko na trzy miesiące, do końca bieżącego roku. Zdrowie pacjentów nie było zagrożone, gdyż pielęgniarki nie rozważały odejścia od łóżek chorych, jedynie zastosowanie tzw. strajku włoskiego, polegającego na wykonywaniu obowiązków służbowych w sposób skrajnie drobiazgowy, co powoduje spowolnienie działania instytucji, i okupację gabinetu dyrektora Wojciecha Koniecznego. Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie obejmuje lecznice na Zawodziu, przy ul. Bony oraz Mickiewicza, zatrudnia w sumie ponad 800 osób na etatach. Podwyżek płac nie było w nim od kilku lat.

FaceBook

pismo rsk 2014-10-20Regionalna Sekcja Kultury NSZZ "Solidarność" skierowała na ręce Prezydenta Miasta, Przewodniczącego Rady Miasta oraz Naczelnika Wydziału Kultury, Promocji i Sportu UM pismo z wnioskiem o zapewnienie środków w budżecie miasta na wzrost wynagrodzeń pracowniczych w częstochowskich instytucjach kultury w 2015 r.
RSK wnioskuje - czytamy w piśmie - o "podjęcie inicjatywy w zakresie dokonania analizy poziomu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w częstochowskich instytucjach kultury (Teatr im. A. Mickiewicza, Muzeum Częstochowskie, Biblioteka Publiczna im. Wł. Biegańskiego, Filharmonia Częstochowska im. B. Hubermana). Analiza bowiem dokonana wewnętrznie jednoznacznie wykazuje, iż w minionym okresie pomijanie ww. instytucji w zakresie dokonywania regulacji płacowych doprowadziło do rażących dysproporcji w stosunku do wzrostu cen towarów i usług, jak również zmian średniego wynagrodzenia. Na skutek powyższego faktyczna moc nabywcza poborów pracowniczych uległa rażącej degradacji, co w naszej ocenie powinno zostać uwzględnione przez organa założycielskie instytucji kulturalnych".

FaceBook

piotr duda 460

Przewodniczący Komisji Krajowej Piotr Duda zadeklarował 24 października, że pod jego kierownictwem Związek nie będzie angażował się w inne wybory niż samorządowe.
Przewodniczący KK - informuje portal wpolityce.pl - powiedział, że decyzje o udziale i ewentualnych koalicjach w nadchodzących wyborach samorządowych podejmowali szefowie Związku na poziomie regionów. Dodał, że "Solidarność" na poziomie lokalnym zawiera różne sojusze wyborcze, np. w Jaworznie (woj. śląskie) stworzyła koalicję wyborczą z PiS i obecnym prezydentem miasta, w Gorzowie Wlk. - koalicję pozapartyjną, w Szczecinie popiera jednego z kandydatów na prezydenta, a w niektórych miastach jej przedstawiciele znaleźli się na listach PiS.
Pytany o sposoby na zachęcenie Polaków do udziału w wyborach, Piotr Duda powiedział, że frekwencję może poprawić łączenie wyborów z referendami lokalnymi czy też krajowymi. Jako przykład podał Kraków, gdzie podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego odbyło się też referendum ws. organizacji zimowych Igrzysk Olimpijskich.

FaceBook