Witryna wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i wyświetlić stronę internetową dostosowaną do indywidualnych preferencji. Możesz włączyć/wyłączyć obsługę mechanizmu cookies w swojej przeglądarce.
FaceBook

podpisanie zuzp w zgm tbs img 3081

13 października w Urzędzie Miasta Częstochowy podpisany został zakładowy układ zbiorowy pracy dla pracowników ZGM TBS sp. z o.o. w Częstochowie.
Układ zbiorowy został zawarty między zarządem miejskiej spółki a reprezentantami związków zawodowych: Organizacją Zakładową NSZZ "Solidarność" i Związkiem Zawodowym Pracowników ZGM TBS sp. z o.o. Jest on rezultatem kompromisu wypracowanego w trakcie blisko dziesięciomiesięcznych wewnątrzzakładowych negocjacji.
Układ podpisano w obecności prezydenta miasta Krzysztofa Matyjaszczyka oraz członków Zarządu Regionu Częstochowskiego NSZZ "Solidarność" z przewodniczącym Jackiem Strączyńskim na czele, którzy patronowali negocjacjom. Zarówno przewodniczący, jak i prezydent wyrazili satysfakcję, że dialog stron przyniósł rezultat w postaci podpisanego w poniedziałek dokumentu, który ze strony Zarządu ZGM TBS sygnowali prezes Paweł Konieczny oraz członkowie Zarządu Mirosław Matyszczak i Sebastian Rozpondek, a ze strony związkowej - przewodniczący zakładowej "Solidarności" Krzysztof Chochliński, wiceprzewodnicząca Elżbieta Ściebior oraz przewodniczący ZZP ZGM TBS Artur Rakosza, sekretarz Kinga Draganiuk i skarbnik Gabriela Paprotna.

FaceBook

 

Wykształcenie to dobro, którego nic nie jest w stanie nas pozbawić
Menander

Szanowni Państwo,
Nauczyciele i Pracownicy częstochowskich szkół!

Troska o młode pokolenie, której podstawą jest zapewnienie właściwej edukacji oraz wychowania dzieciom i młodzieży, to najważniejsze zadanie szkoły.
Dlatego też w Dniu Edukacji Narodowej pragniemy złożyć na Państwa ręce wyrazy uznania dla wykonywanej przez Was pracy z uczniem i dla ucznia.
Dzięki Waszej wiedzy, doświadczeniu i zaangażowaniu częstochowska młodzież osiąga wysokie wyniki nauczania, co daje jej dobry start w dorosłe życie. Swoją postawą dajecie przykład i inspirację młodym ludziom do bycia mądrymi, świadomymi obywatelami. Wyrażamy przekonanie, że ma to również wpływ na wzrost rangi zawodu nauczyciela i budowanie jego autorytetu.
Życzymy Wam, by złe prawo nie niszczyło polskiej szkoły, a zawód nauczyciela cieszył się coraz większym szacunkiem społecznym. Gratulujemy tym, których pracę uhonorowano odznaczeniami, medalami i nagrodami.
Dziękujemy i życzymy Wszystkim związanym z pracą szkoły dalszych sukcesów w życiu zawodowym i osobistym, cierpliwości, wytrwałości oraz realizacji planów i spełnienia marzeń.

Z wyrazami szacunku,
Dorota Kaczmarek, Przewodnicząca Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania
Jacek Strączyński, Przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność"
Częstochowa, 14 października 2014 r.

FaceBook

puzp 2014-09-22Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność" we wrześniu br. (zgodnie z zapisami ponadzakładowego układu zbiorowego pracy dla pracowników pomocy społecznej) zwrócił się do prezydenta miasta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka z wnioskiem zawierającym propozycje w zakresie kształtowania wskaźnika wynagrodzeń pracowników objętych zakresem działania układu.
Jednocześnie Region zwrócił się do organizacji związkowych NSZZ "Solidarność" działających w miejskich instytucjach pomocy społecznej o wytypowanie przedstawicieli do wzięcia udziału w negocjacjach dotyczących przyszłorocznych wynagrodzeń.

FaceBook

FaceBook