Witryna wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i wyświetlić stronę internetową dostosowaną do indywidualnych preferencji. Możesz włączyć/wyłączyć obsługę mechanizmu cookies w swojej przeglądarce.
FaceBook

tablica pamiatkowa

W związku z uchwałą 29/XXV/2014 z 30 października br. o ufundowaniu przez Region Częstochowski NSZZ "Solidarność" tablicy upamiętniającej trzydziestolecie odprawienia pierwszej Mszy św. w intencji Ojczyzny w parafii pw. św. Józefa w Częstochowie Zarząd Regionu zwraca się do organizacji związkowych Regionu o wsparcie tej inicjatywy.
Wyjątkowa w skali kraju tradycja odprawiania Mszy św. w intencji Ojczyzny w każdą drugą niedzielę miesiąca o godz. 12.00 jest podtrzymywana w Sanktuarium św. Józefa nieprzerwanie od trzydziestu lat. Pamiątkowa tablica (na zdjęciu) została odsłonięta 9 listopada przez kapelana częstochowskiej "Solidarności" ks. Ryszarda Umańskiego. Informacje dotyczące rozliczenia finansowego zostaną przedstawione na spotkaniu Przewodniczących organizacji związkowych NSZZ "Solidarność".
Poniżej publikujemy wypowiedź przewodniczącego Zarządu Regionu Jacka Strączyńskiego z uroczystego odsłonięcia tablicy 9 listopada.

FaceBook

przywrocic pamiec naszym bohaterom 800Zarząd Regionu Częstochowskiego NSZZ "Solidarność" wraz ze Stowarzyszeniem Solidarność i Niezawisłość oraz Stowarzyszeniem Więzionych, Internowanych i Represjonowanych "WIR" zwracają się do mieszkańców Częstochowy w sprawie przywrócenia pamięci o naszych Bohaterach.
W czasie, gdy patriotyzm jest ośmieszany, a kwatery żołnierzy okupacyjnych wojsk sowieckich są w szczególny sposób hołubione, musimy tym bardziej pamiętać o tych, którzy oddali życie za nasze miasto i Ojczyznę.
Stan grobów żołnierzy 7 Dywizji Piechoty, poległych we wrześniu 1939 roku - obrońców naszej Ojczyzny - jest opłakany. Nie dba o nie Urząd Miasta, opiekuje się nimi jedynie Stowarzyszenie Historyczne Reduta Częstochowa.
Domagajmy się od władz Miasta należytego szacunku dla obrońców naszej Ojczyzny, aby miejsca ich wiecznego spoczynku zostały odnowione i otoczone stałą opieką. Ludzi dobrej woli i organizacje patriotyczno-narodowe wzywamy do wyrażenia poparcia dla niniejszego listu otwartego.
Naszym działaniom niech patronują słowa anonimowego żołnierza, który powiedział: "Plamię mundur żołnierski krwią swoją, a nie splamię honoru żołnierza polskiego, żołnierza 27 Pułku Piechoty z Częstochowy. Proszę powiedzieć żonie, że umieram za świętą sprawę i wiarę...".

List-apel można podpisać m.in. w siedzibie Regionu Częstochowskiego NSZZ "Solidarność" przy ul. Łódzkiej 8/12.

FaceBook

FaceBook

Zarząd Regionu Częstochowskiego NSZZ "Solidarność" przyjął 30 października stanowisko, w którym apeluje do członków Związku o liczny i świadomy udział w zbliżających się wyborach samorządowych oraz poparcie dla związkowców kandydujących z komitetów wyborczych, programowo niesprzecznych ze statutem NSZZ "Solidarność".
Zgodnie z intencją członków ZR należy stwierdzić, iż sprzeczne z zasadami "Solidarności" programy i praktykę polityczną stosują m.in. PO, SLD, Twój Ruch oraz powstałe na ich bazie komitety wyborcze. Całą treść stanowiska publikujemy tutaj.
Związkowcy z "Solidarności" kandydują zarówno w Częstochowie, jak i do rad gmin i miast w innych powiatach.

CZĘSTOCHOWA

Z okręgu Ostatni Grosz-Raków-Wrzosowiak kandyduje Mirosław Jacek Maciński, znany powszechnie pod drugim imieniem Jacek. W przeszłości znany piłkarz i trener Rakowa (w złotym okresie gry w ekstraklasie) i innych drużyn w regionie. Związany od zawsze z dzielnicą Raków: tu - jak z dumą podkreśla - urodził się, został ochrzczony i wziął ślub.
Pracownik ISD Huty Częstochowa, wiceprzewodniczący Organizacji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność", młodszy brat tragicznie zmarłego (1991 r.) przewodniczącego ZR Kazimierza Macińskiego.
Jacek Maciński pracę w Radzie Miasta widziałby jako służbę rozumianą jako gotowość do bezinteresownych, rzetelnych i odpowiedzialnych działań dla dobra wspólnego. Kandyduje z listy Prawa i Sprawiedliwości, z numerem 4.
Z tego samego okręgu i listy (z numerem 10) kandyduje Wojciech Kulawiak, członek Międzyzakładowej Komisji NSZZ "Solidarność" Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Absolwent częstochowskiej WSP (obecnie AJD), pracownik socjalny, mediator i społeczny inspektor pracy.
Założyciel i kierownik świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży w dzielnicy Ostatni Grosz, posiada doświadczenie samorządowe. Autorskim pomysłem Wojciecha Kulawiaka jest bezpłatny internet wi-fi w Częstochowie, jako radny chciałby go urzeczywistnić.

FaceBook