Witryna wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i wyświetlić stronę internetową dostosowaną do indywidualnych preferencji. Możesz włączyć/wyłączyć obsługę mechanizmu cookies w swojej przeglądarce.

Wynagrodzenia
Minimalne wynagrodzenie wynosi 2.250,00 zł.
Przeciętne wynagrodzenie wyniosło w IV kwartale 2018 r. 4.863,74 zł.
Emerytury i renty
Najniższa emerytura oraz renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna wynoszą 1.100,00 zł; renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy - 825,00 zł; renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa - 1.320,00 zł; renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową - 990,00 zł. Renta socjalna wynosi 1.100,00 zł. Świadczenie przedemerytalne wynosi 1.140,99 zł.
Zasiłki
Zasiłek dla bezrobotnych wynosi: 678,30 zł (obniżony, 80 proc. - staż pracy do 5 lat, w okresie pierwszych trzech miesięcy posiadania prawa do zasiłku); 532,60 zł (obniżony, 80 proc. - staż pracy do 5 lat, w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku); 847,80 zł (podstawowy, 100 proc. - staż od 5 do 20 lat, w okresie pierwszych trzech miesięcy posiadania prawa do zasiłku); 665,70 zł (podstawowy, 100 proc. - staż od 5 do 20 lat, w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku); 1.017,40 zł (podwyższony, 120 proc. - staż powyżej 20 lat, w okresie pierwszych trzech miesięcy posiadania prawa do zasiłku); 798,90 zł (podwyższony, 120 proc. - staż powyżej 20 lat, w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku).
Zasiłek pogrzebowy wynosi 4.000,00 zł.
Diety i ryczałty
Pełna dieta z tytułu podróży służbowej na terenie kraju wynosi 30,00 zł, ryczałt za nocleg - 45,00 zł, ryczałt za dojazdy środkami komunikacji miejscowej - 6,00 zł.
Stawki za kilometr przejechany służbowo prywatnym samochodem wynoszą: do pojemności silnika 900 ccm - 0,5214 zł; ponad 900 ccm - 0,8358 zł.
Opracowano na podstawie witryn internetowych ZUS, PUP Częstochowa oraz Infor.pl. Stan na dzień 1 marca 2019 r.

FaceBook

Dziś 34

Wczoraj 319

Od sierpnia 2014 993672