Witryna wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i wyświetlić stronę internetową dostosowaną do indywidualnych preferencji. Możesz włączyć/wyłączyć obsługę mechanizmu cookies w swojej przeglądarce.

Urodził się 9 października 1951 r. w Radomsku. Był synem Bolesława i Marianny z domu Janic. Po ukończeniu Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Mechanicznych w Częstochowie (1968) pracował jako elektromonter w Hucie im. Bolesława Bieruta w Częstochowie.
Od września 1980 r. był członkiem NSZZ "Solidarność", początkowo jako mąż zaufania w brygadzie, potem przewodniczący Komisji Zmianowej, członek Komisji Wydziałowej, a od stycznia 1981 r. przewodniczący Komisji Wydziałowej w Koksowni i członek Komisji Rewizyjnej "Solidarności" w HBB.
Od 1982 r. był członkiem tajnej Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej "Solidarności" Huty, organizował pomoc dla uwięzionych, był kolporterem podziemnego biuletynu "CDN" w Hucie. Od listopada 1982 do kwietnia 1983 r. redagował i drukował podziemny biuletyn "Solidarność HBB". 27 czerwca 1983 r. został aresztowany w związku z przygotowywanym procesem Zbigniewa Muchowicza i Tymczasowej Komisji Regionalnej NSZZ "Solidarność" w Częstochowie. W śledztwie odmówił składania zeznań, został mu przedstawiony akt oskarżenia, ale do procesu nie doszło - 26 lipca 1983 r. został zwolniony na mocy amnestii.
W latach 1983-1989 był współpracownikiem Diecezjalnego Komitetu Pomocy Bliźniemu w Częstochowie. 1 maja 1984 r. za udział w demonstracji pod katedrą został skazany przez kolegium ds. wykroczeń na 2 miesiące aresztu. Wielokrotnie był zatrzymywany na 48 godz. Od 1985 r. działał w Radzie Pracowniczej Huty jako wiceprzewodniczący (1985-1987), następnie sekretarz (1987-1989). Od grudnia 1988 r. reprezentował nielegalną (ówcześnie) hutniczą "Solidarność" w Obywatelskim Komitecie Konsultacyjnym przy przewodniczącym Wojewódzkiej Rady Narodowej w Częstochowie, w latach 1989-1990 był obserwatorem z ramienia Częstochowskiego Komitetu Obywatelskiego w Prezydium WRN.
W 1989 r. budował struktury zakładowe i regionalne odrodzonego NSZZ "Solidarność". Był członkiem Prezydium Komitetu Założycielskiego, potem Komisji Zakładowej w Hucie, w 1989 r. był zastępcą przewodniczącego Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ "Solidarność". W grudniu 1989 r. na II Walnym Zebraniu Delegatów Regionu Częstochowskiego został wybrany przewodniczącym Zarządu Regionu. W 1990 r. zainicjował powstanie związkowego Funduszu Pomocy Bezrobotnym.
Zginął 9 stycznia 1991 r. w wypadku samochodowym pod Łodzią w drodze do Gdańska na obrady Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" razem z kierowcą Sławomirem Doboszem (ur. 18 września 1969 r.). Obaj zostali pochowani 12 stycznia 1991 r. w sąsiadujących grobach na cmentarzu na Rakowie.

Wojciech RotarskiTekst pochodzi ze witryny internetowej Regionu Częstochowskiego NSZZ „Solidarność” (www.solidarnoscczestochowa.pl)

FaceBook