Witryna wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i wyświetlić stronę internetową dostosowaną do indywidualnych preferencji. Możesz włączyć/wyłączyć obsługę mechanizmu cookies w swojej przeglądarce.

7 WRZEŚNIA 2019: Zapraszamy na Piknik Rodzinny "Solidarności" Więcej informacji

Arrow up
Arrow down
0
0
0
s2smodern

17 stycznia 2018 r.
Przygotowanie do pełnienia funkcji i zadań wynikających z ustawy o społecznej inspekcji pracy. Uzupełnienie i uaktualnienie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy niezbędnej do wykonywania zadań i korzystania z uprawnień Społecznego Inspektora Pracy. System nadzoru nad warunkami pracy w Polsce. Regulacje prawne i status prawny funkcjonowania SIP. Uprawnienia i zasady postępowania Społecznych Inspektorów Pracy.

21 marca 2018 r.
Rodzaje umów o pracę. Systemy czasu pracy. Kontrola zagadnień prawnej ochrony pracy, a w szczególności: nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy, wynagrodzenie za pracę, rozliczanie godzin pracy w systemie zmianowym, czas pracy, urlopy wypoczynkowe i wychowawcze. Odpowiedzialność pracownika i pracodawcy za wszelkie wykroczenia z zakresu prawa pracy oraz sposoby dochodzenia roszczeń z tym związanych. Mobbing i dyskryminacja w aspekcie prawnym.

18 kwietnia 2018 r.
Choroby zawodowe, świadczenia przysługujące w razie choroby zawodowej, tryb zgłaszania choroby zawodowej; postępowanie odwoławcze w sprawach chorób zawodowych, Procedury przy ubieganiu się o uzyskanie świadczenia z tytułu choroby zawodowej.

16 maja 2018 r.
Wypadki przy pracy, udział społecznego inspektora pracy w dochodzeniu powypadkowym, podstawowe definicje, świadczenia przysługujące w razie wypadku, procedury przy ubieganiu się o uzyskanie świadczenia z tytułu wypadku przy pracy, wypadki w szczególnych okolicznościach, nowe regulacje prawne w zakresie rozpoznawania przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy - ustalanie przyczyn wypadków technicznych, przedstawienie najczęściej powtarzanych błędów w prowadzeniu dokumentacji powypadkowej.

20 czerwca 2018 r.
Obowiązkowe szkolenia pracowników organizowane i finansowane przez pracodawcę. Wyjazdy służbowe, rozliczanie godzin pracy w czasie wyjazdów służbowych.

19 września 2018 r.
Profilaktyczna opieka zdrowotna. Okresowe i kontrolne badania lekarskie - zakres i częstotliwość. Czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe występujące na stanowisku pracy.

17 października 2018 r.
Aktualizacja wymagań prawnych z zakresu prawa pracy i bhp, zmiany przepisów w zakresie obowiązków i odpowiedzialności pracodawcy za stan bhp, wymagania prawne, dokumentacja, procedury postępowania. Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę bezpieczeństwa i jakości i higieny pracy, ergonomia stanowisk pracy, techniczna ochrona pracownika.

21 listopada 2018 r.
Odpowiedzialność materialna pracowników i jej rodzaje. Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy. Odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi.

Wszystkie szkolenia odbywać się będą w siedzibie Regionu Częstochowskiego NSZZ "Solidarność" w Częstochowie przy ul. Łódzkiej 8/12 w godzinach 9.00-15.00.

porozumienie z pzu i pekao

Więcej informacji: KLIKNIJ.

2019 04 18 scout

Więcej informacji: KLIKNIJ.

2019 05 21 gs384 385
Adres mailowy redakcji:
gazetasolidarna@gmail.com

Dziś 43

Wczoraj 357

Od sierpnia 2014 383522