Witryna wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i wyświetlić stronę internetową dostosowaną do indywidualnych preferencji. Możesz włączyć/wyłączyć obsługę mechanizmu cookies w swojej przeglądarce.

soz logo 350

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę (link) o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych i jednocześnie skierował list (link) do Ministra Zdrowia, w którym podziela opinię NSZZ "Solidarność" o niesłusznym pominięciu pracowników współwykonujących zawody medyczne.
W ocenie związkowców z "Solidarności" ustawa regulująca sposób ustalania najniższego wynagrodzenia pracowników medycznych może doprowadzić do jeszcze większych dysproporcji płacowych.

Zgodnie z zapisami ustawy najniższe wynagrodzenia zasadnicze pracowników medycznych będą stopniowo podwyższane do końca 2021 roku. Ministerstwo Zdrowia na podstawie m.in. prognozy przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej przedstawiło szacunkowe wyliczenia dotyczące docelowej wysokości minimalnych wynagrodzeń w poszczególnych grupach zawodowych.
Z powyższych prognoz wynika, że za 4 lata pielęgniarka posiadająca wyższe wykształcenie i specjalizację będzie zarabiała 5,3 tys. zł brutto, natomiast pielęgniarka ze średnim wykształceniem tylko 3,2 tys. zł brutto. W podobny sposób potraktowano pracowników innych grup zawodowych, m.in. fizjoterapeutów oraz diagnostów laboratoryjnych. Podzielenie pracowników na lepszych i gorszych, posiadających lub nieposiadających wyższego wykształcenia, w sytuacji, gdy jedni i drudzy wykonują identyczną pracę, jest nieuzasadnione i doprowadzi do zrozumiałego ogromnego niezadowolenia - uważają związkowcy. Ponadto w ustawie pominięci zostali pracownicy niemedyczni, czyli m.in. sanitariusze, sekretarki medyczne, rejestratorki oraz osoby zatrudnione w administracji i działach technicznych. Większość z nich dopiero z wysługą lat dostaje 2 tys. zł brutto, czyli tyle, ile obecnie wynosi płaca minimalna.

Źródło: solidarnosckatowice.pl, solidarnosc.org.pl/soz

FaceBook

Dziś 353

Wczoraj 368

Od sierpnia 2014 784662