Witryna wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i wyświetlić stronę internetową dostosowaną do indywidualnych preferencji. Możesz włączyć/wyłączyć obsługę mechanizmu cookies w swojej przeglądarce.

2023 04 25 posiedzenie zr

25 kwietnia 2023 r. podczas spotkania Zarządu Regionu członkowie ZR przyjęli preliminarz budżetowy na rok bieżący i zatwierdzili wykonanie preliminarza oraz sprawozdanie finansowe za 2022 r.

Zarząd Regionu uaktualnił również rejestr organizacji związkowych, wyrejestrowując te organizacje o niskiej liczebności, których członkowie przeszli do Organizacji Międzyzakładowej przy Regionie Częstochowskim. Organizacja zakładowa Fortum Power and Heat Polska zyskała natomiast swoją decyzją status organizacji międzyzakładowej, która jest obecnie zarejestrowana w Regionie Częstochowskim.
Przewodniczący ZR, jednocześnie przewodniczący Regionalnej Komisji Wyborczej, Jacek Strączyński wstępnie podsumował wybory na szczeblu zakładowym, w okręgach elektorskich oraz w sekcjach regionalnych. Przebiegały one zgodnie z prawem wewnątrzzwiązkowym, z jednym tylko przypadkiem zgłoszenia zastrzeżeń (na ok. 100 procedur wyborczych), który to zastrzeżenie zostało oddalone przez Zarząd Regionu. Zastępca przewodniczącego ZR (również członek RKW) Dorota Kaczmarek podkreśliła natomiast, iż członkowie RKW służyli w czasie zebrań wyborczych wszelkimi informacjami i wzorami dokumentów; nie zdarzyło się więc, by doszło do potrzeby powtarzania wyborów z powodu uchybień formalnych.

FaceBook