Witryna wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i wyświetlić stronę internetową dostosowaną do indywidualnych preferencji. Możesz włączyć/wyłączyć obsługę mechanizmu cookies w swojej przeglądarce.

solidarnosc logo wersja podstawowa

XXXI Sprawozdawczo-Wyborczy Krajowy Zjazd Delegatów odbędzie się w październiku 2023 r. w Spale, Walne Zebranie Delegatów Regionu Częstochowskiego rozpocznie się natomiast w czwartek 15 czerwca o godz. 10.00 w auli Regionu przy ul. Łódzkiej 8/12.
Członkowie Komisji Krajowej przyjęli uchwałę, według której najbliższy XXXI Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność", podczas którego zostaną wybrane ogólnokrajowe władze Związku, odbędzie się w dniach 19-20 października w Centralnym Ośrodku Sportu-Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Spale.

Najwyższa władza w Związku
Krajowy Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą stanowiącą w NSZZ „Solidarność”. Stanowią go delegaci wybrani przez walne zebrania delegatów regionów. Liczba miejsc mandatowych jest proporcjonalna do liczby członków Związku zrzeszonych w danym regionie. Ponadto w skład KZD wchodzą przewodniczący zarządów regionów i rad krajowych sekretariatów branżowych oraz przewodniczący Rady Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów.
Oprócz wyboru przewodniczącego Komisji Krajowej oraz członków tego organu, do kompetencji Krajowego Zjazdu Delegatów należy uchwalanie zmian statutu, uchwalanie ogólnego programu działania Związku, ustalanie wysokości składki członkowskiej, podejmowanie uchwał wiążących dla wszystkich struktur Związku, które nie zostały wyraźnie zastrzeżone w statucie dla innych władz Związku oraz przedstawianie wszelkich stanowisk w imieniu Związku, wybór członków Krajowej Komisji Rewizyjnej, rozpatrywanie sprawozdań Komisji Krajowej i Krajowej Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie absolutorium Komisji Krajowej, a także nadawanie członkostwa honorowego Związku.
Do 31 marca 2023 r. trwają natomiast wybory władz podstawowych jednostek organizacyjnych Związku, delegatów na walne zebranie delegatów regionu, delegatów na walne zebranie branżowej jednostki organizacyjnej Związku, w tym delegatów na walne zebranie krajowej jednostki branżowej Związku lub kongres krajowego sekretariatu branżowego.

FaceBook