Witryna wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i wyświetlić stronę internetową dostosowaną do indywidualnych preferencji. Możesz włączyć/wyłączyć obsługę mechanizmu cookies w swojej przeglądarce.

2022 11 23 dps dom kombatanta

23 listopada 2022 r. związkowcy z organizacji zakładowej NSZZ „Solidarność” złożyli w trakcie sesji w Radzie Powiatu Lublinieckiego petycję, wzywającą władze Powiatu do zwrócenia większej uwagi na warunki pracy i płacy pracowników Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta.

Petycję przedstawiła przewodnicząca Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Domu Pomocy Społecznej Joanna Bulik. „Nasz personel poświęca lata ciężkiej pracy na opiekę i zapewnienie komfortowych warunków podopiecznych w zamian za zarobki całkowicie niewspółmierne do narzuconych na nas obowiązków, których lista z miesiąca na miesiąc się wydłuża” - podkreśliła przewodnicząca. Z DPS-u zwalniają się bowiem pracownicy (13 osób w tym roku, nie licząc tych, którzy przeszli na emeryturę lub rentę), niezadowoleni z płac, które nie przekraczają ustawowej płacy minimalnej.
Rada Powiatu, niezależnie od petycji, zdecydowała na sesji o przekazaniu pewnej kwoty na podwyżki płac w DPS-ie, jednak oznacza to tylko, że płaca minimalna ze stycznia 2023 r. zostanie osiągnięta przez pracowników miesiąc wcześniej, w grudniu br.
„Wieloletnie zaniedbania sięgające prawie 20 lat skutkują narastającymi problemami, w tym powiększającą się listą pomieszczeń wymagających remontu, a brak termomodernizacji ma swoje następstwo w postaci temperatur osiągających w ostatnich dniach 15-17 stopni (i to w pokojach podopiecznych!)” - kontynuowała Joanna Bulik. Z informacji przekazanej na sesji przez sekretarz Zarządu Powiatu wynika, iż koszty termomodernizacji przekraczają wysokość środków, które obecnie można otrzymać z budżetu państwa. Radni zadecydowali o przekazaniu związkowej petycji do Komisji Petycji i Wniosków, prawdopodobnie więc wróci ona na sesję Rady Powiatu.
Przewodniczącą KZ na sesji wspierała grupa związkowców z DPS oraz zastępca przewodniczącego ZR Stanisław Kołodziejczyk i kierownik biura ZR Jarosław Bernat. Pikietujący przynieśli ze sobą transparenty z hasłami: „Ludziom pomagamy, a sami biedę mamy” i „Ciężka praca = godna płaca”. Komisja Zakładowa zdecydowała już o wejściu w spór zbiorowy z pracodawcą; głównym żądaniem są podwyżki płac o 1000 zł brutto dla każdego z pracowników.

FaceBook