Witryna wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i wyświetlić stronę internetową dostosowaną do indywidualnych preferencji. Możesz włączyć/wyłączyć obsługę mechanizmu cookies w swojej przeglądarce.

Dwustuzłotowy bon dla członków NSZZ Solidarność Więcej informacji

Arrow up
Arrow down

16 stycznia 2019 r.
Przygotowanie do pełnienia funkcji i zadań wynikających z ustawy o społecznej inspekcji pracy. Uzupełnienie i uaktualnienie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy niezbędnej do wykonywania zadań i korzystania z uprawnień Społecznego Inspektora Pracy. System nadzoru nad warunkami pracy w RP. Regulacje prawne i status prawny funkcjonowania SIP. Uprawnienia i zasady postępowania Społecznych Inspektorów Pracy – poprowadzi starszy inspektor pracy mgr Grażyna Lewicka.
20 lutego 2019 r.
Kontrola zagadnień prawnej ochrony pracy, a w szczególności: nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy, wynagrodzenie za pracę, czas pracy, urlopy wypoczynkowe i wychowawcze, ochrona pracy kobiet i młodocianych, systemy prawa pracy w Polsce, organy nadzoru nad warunkami pracy w Polsce. Odpowiedzialność pracownika i pracodawcy za wszelkie wykroczenia z zakresu prawa pracy oraz sposoby dochodzenia roszczeń z tym związanych – poprowadzi starszy inspektor pracy mgr Violetta Słyszewska.
20 marca 2019 r.
Wypadki przy pracy, udział społecznego inspektora pracy w dochodzeniu powypadkowym, podstawowe definicje, świadczenia przysługujące w razie wypadku, procedury przy ubieganiu się o uzyskanie świadczenia z tytułu wypadku przy pracy, wypadki w szczególnych okolicznościach, nowe regulacje prawne w zakresie rozpoznawania przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy - ustalanie przyczyn wypadków technicznych, przedstawienie najczęściej powtarzanych błędów w prowadzeniu dokumentacji powypadkowej – poprowadzi starszy inspektor pracy dr inż. Jarosław Krzywański.
17 kwietnia 2019 r.
Choroby zawodowe, świadczenia przysługujące w razie choroby zawodowej, tryb zgłaszania choroby zawodowej; postępowanie odwoławcze w sprawach chorób zawodowych, Procedury przy ubieganiu się o uzyskanie świadczenia z tytułu choroby zawodowej – poprowadzi starszy inspektor pracy mgr Lidia Żurek.
15 maja 2019 r.
Udział w komisji BHP, zadania SIP w zakresie bezpieczeństwa pracy, metodyka kontroli zagadnień BHP, formułowanie zaleceń i uwag SIP, współdziałanie Społecznej Inspekcji Pracy z Państwową Inspekcją Pracy, związkami zawodowymi oraz innymi organami nadzoru i kontroli w zakresie poprawy warunków pracy, nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy: ergonomia stanowisk pracy, techniczna ochrona pracy – poprowadzi inspektor pracy mgr inż. Grzegorz Cudak.
19 czerwca 2019 r.
Czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe występujące w środowisku pracy. Analiza i ocena zagrożeń, hałas, pyły przemysłowe, promieniowanie podczerwone i nadfioletowe, energia elektryczna, mikroklimat, oświetlenie, zagrożenia pożarowe i wybuchowe, zagrożenia w transporcie wewnątrzzakładowym, metody likwidacji emisji na stanowiskach pracy czynników szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych – poprowadzi nadinspektor pracy mgr inż. Maciej Ujma.
18 września 2019 r.
Kontrola zagadnień związanych z higieną pracy w szczególności wymagania dla szatni, umywalni, archiwów. Wymagania dotyczące pomieszczeń pracy i pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. Profilaktyczna opieka zdrowotna. Okresowe i kontrolne badania lekarskie: zakres i częstotliwość – poprowadzi starszy inspektor pracy mgr inż. Andrzej Motłoch.
Wszystkie szkolenia odbywać się będą w siedzibie Regionu Częstochowskiego NSZZ "Solidarność" w Częstochowie przy ul. Łódzkiej 8/12 w godzinach 9.00-15.00.

0
0
0
s2smodern

images/2020/2020-05-05-porozumienie-z-prezydentem-duda-fot-marcin-zeglinski.jpg

Więcej informacji: KLIKNIJ.Tekst pochodzi ze witryny internetowej Regionu Częstochowskiego NSZZ „Solidarność” (www.solidarnoscczestochowa.pl)