Witryna wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i wyświetlić stronę internetową dostosowaną do indywidualnych preferencji. Możesz włączyć/wyłączyć obsługę mechanizmu cookies w swojej przeglądarce.

2022 12 07 slaskie cwis

Blisko trzydziestoosobowa grupa związkowców, członków Stowarzyszeń Więzionych, Internowanych i Represjonowanych WIR oraz Solidarność i Niezawisłość wzięła 2 grudnia 2022 r. udział w wycieczce do Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności.

Siedzibą Centrum jest budynek dawnego magazynu odzieży roboczej Kopalni Węgla Kamiennego „Wujek” w Katowicach. Do zadań Centrum należy m.in. upowszechnianie wiedzy na temat historii NSZZ "Solidarność" na terenie województwa śląskiego, wydarzeń stanu wojennego, organizacji i ruchów opozycyjnych w okresie PRL. Uczestnicy wycieczki zwiedzili Centrum i Panteon Górnośląski z ich multimedialnymi wystawami oraz złożyli kwiaty i znicze pod pomnikiem górników poległych w KWK „Wujek”.
W trakcie wyjazdu podpisano list intencyjny dotyczący współpracy w zakresie wspierania środowisk organizacji patriotycznych działających w Częstochowie i subregionie północnym województwa śląskiego. Sygnatariuszami dokumentu są: Anna Rakocz - przewodnicząca Stowarzyszenia WIR, Zbigniew Bonarski - reprezentujący Stowarzyszenie SiN, Dorota Kaczmarek - przewodnicząca Sekcji Oświaty i Wychowania Regionu Częstochowskiego NSZZ „Solidarność”, Robert Kępa z Fundacji Rozwoju Aktywności Społecznej im. ks. Kazimierza Znamirowskiego oraz Robert Ciupa - dyrektor Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności.
Wyjazd zorganizowano w ramach Programu Wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025. Edycja 2022.
Zdjęcia: Jarosław Bernat.

FaceBook

Dziś 161

Wczoraj 319

Od sierpnia 2014 993799