Witryna wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i wyświetlić stronę internetową dostosowaną do indywidualnych preferencji. Możesz włączyć/wyłączyć obsługę mechanizmu cookies w swojej przeglądarce.
FaceBook

Rada KSOiW podjęła decyzje o zaostrzeniu protestu w związku z brakiem reakcji rządu RP na postulaty NSZZ "Solidarność". Do 15 kwietnia br. struktury związkowe "Solidarności" oświatowej w szkołach wejdą w spory zbiorowe z pracodawcami, które mogą zakończyć się strajkami, natomiast 28 kwietnia w Warszawie odbędzie się manifestacja pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów.
Przypominamy, że NSZZ "Solidarność" domaga się 9 proc. waloryzacji wynagrodzeń nauczycieli i innych pracowników oświaty, zaprzestania likwidacji szkół i zwolnień nauczycieli, poprawy warunków pracy oraz przywrócenia wcześniejszych emerytur dla nauczycieli. Fiasko rozmów z MEN ws. postulatów NSZZ "Solidarność" powoduje, że Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "S" zaostrzyła formy protestu.

FaceBook

Apel Rady KSOiW NSZZ "Solidarność" w sprawie podjęcia działań informacyjnych i protestacyjnych

Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" apeluje do struktur regionalnych o podjęcie lokalnych działań informacyjnych i protestacyjnych w ramach rozpoczętych sporów zbiorowych z pracodawcami.
Ryszard Proksa, Przewodniczący KSOiW NSZZ "S"
Teresa Misiuk, Zastępca Przewodniczącego KSOiW NSZZ "S"

Uchwała Rady KSOiW NSZZ "Solidarność" w sprawie manifestacji w Warszawie

Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" postanawia zorganizować ogólnopolską manifestację w dniu 28 kwietnia 2015 r. o godz. 12.00 w Warszawie.
Ryszard Proksa, Przewodniczący KSOiW NSZZ "S"
Teresa Misiuk, Zastępca Przewodniczącego KSOiW NSZZ "S"

Uchwała KSOiW NSZZ "Solidarność" w sprawie czynnego udziału w akcjach protestacyjnych

Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" na podstawie § 15 Statutu NSZZ "Solidarność" zobowiązuje wszystkich członków związku, a w szczególności korzystających z ochrony stosunku pracy, do czynnego udziału w akcjach protestacyjnych organizowanych przez Krajową Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność".
Ryszard Proksa, Przewodniczący KSOiW NSZZ "S"
Teresa Misiuk, Zastępca Przewodniczącego KSOiW NSZZ "S"

Uchwała KSOiW NSZZ "Solidarność" w sprawie wchodzenia w spory zbiorowe z dyrektorami szkół

Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" zobowiązuje Zakładowe i Międzyzakładowe Organizacje Związkowe do wejścia w spory zbiorowe z dyrektorami szkół do 15 kwietnia 2015 r.
Ryszard Proksa, Przewodniczący KSOiW NSZZ "S"
Teresa Misiuk, Zastępca Przewodniczącego KSOiW NSZZ "S"

FaceBook

Rozmowa z Dorotą Kaczmarek, przewodniczącą Rady Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania, zastępcą przewodniczącego Zarządu Regionu

- Kogo grupuje Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania Regionu Częstochowskiego NSZZ "Solidarność"?
Do Sekcji należą MOZO (Międzyzakładowa Organizacja Związkowa Oświaty) nr 1, MOZO 2, MOZO 3, Organizacja Międzyzakładowa z Olsztyna, organizacje działające w Zespole Szkół Ekonomicznych, Zespole Szkół Samochodowo-Budowlanych (MOZ 5), SP i Gimnazjum nr 8 oraz w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Nasza Sekcja na dzień dzisiejszy liczy ponad 700 członków, którymi są i nauczyciele, i pracownicy administracji oraz obsługi.
Najważniejszą sprawą na ten moment są dla nas zmiany, jakie dokonuje się lub planuje się dokonać w systemie oświaty i w Karcie nauczyciela. Najczęściej te pomysły nie mają związku z pozytywnym rozwojem oświaty i kształcenia, a wręcz przeciwnie. Powodują, że coraz więcej spraw, problemów rząd podrzuca samorządom, sam pozbywając się odpowiedzialności. Skutkiem tego jest to, że te obciążenia mają negatywny wpływ na budżety samorządów. W efekcie samorządy wykorzystują lub nawet obchodzą obowiązujące prawo, np. przekazując swoje publiczne szkoły stowarzyszeniom, co nierzadko odbija się na jakości kształcenia.

FaceBook

Dziś 25

Wczoraj 319

Od sierpnia 2014 993663