Witryna wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i wyświetlić stronę internetową dostosowaną do indywidualnych preferencji. Możesz włączyć/wyłączyć obsługę mechanizmu cookies w swojej przeglądarce.
FaceBook

Rozmowa z Dorotą Kaczmarek, przewodniczącą Rady Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania, zastępcą przewodniczącego Zarządu Regionu

- Kogo grupuje Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania Regionu Częstochowskiego NSZZ "Solidarność"?
Do Sekcji należą MOZO (Międzyzakładowa Organizacja Związkowa Oświaty) nr 1, MOZO 2, MOZO 3, Organizacja Międzyzakładowa z Olsztyna, organizacje działające w Zespole Szkół Ekonomicznych, Zespole Szkół Samochodowo-Budowlanych (MOZ 5), SP i Gimnazjum nr 8 oraz w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Nasza Sekcja na dzień dzisiejszy liczy ponad 700 członków, którymi są i nauczyciele, i pracownicy administracji oraz obsługi.
Najważniejszą sprawą na ten moment są dla nas zmiany, jakie dokonuje się lub planuje się dokonać w systemie oświaty i w Karcie nauczyciela. Najczęściej te pomysły nie mają związku z pozytywnym rozwojem oświaty i kształcenia, a wręcz przeciwnie. Powodują, że coraz więcej spraw, problemów rząd podrzuca samorządom, sam pozbywając się odpowiedzialności. Skutkiem tego jest to, że te obciążenia mają negatywny wpływ na budżety samorządów. W efekcie samorządy wykorzystują lub nawet obchodzą obowiązujące prawo, np. przekazując swoje publiczne szkoły stowarzyszeniom, co nierzadko odbija się na jakości kształcenia.

FaceBook

pc091231

Ponad 1 tys. związkowców z oświatowej "Solidarności" protestowało 9 grudnia przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów przeciwko zamrożeniu płac w oświacie i całej sferze budżetowej na kolejny już rok. Wśród nich ponaddwudziestoosobowa grupa związkowców z Regionu Częstochowskiego z Markiem Noszczykiem, zastępcą przewodniczącego Regionalnej Rady Sekcji Oświaty i Wychowania.
Powodem akcji protestacyjnej był brak pozytywnej reakcji rządu RP na postulat 9-procentowej podwyżki płac dla nauczycieli i innych pracowników tzw. "budżetówki" w 2015 r. Zamrożenie płac na kolejny rok spowoduje, że realne wynagrodzenie (siła nabywcza) nauczycieli będzie niższe niż w 2007 r. Nauczyciele nie otrzymali podwyżek, także waloryzacji płac, od 2012 r.

FaceBook

Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" wyraża zdecydowany sprzeciw wobec konfliktowania przez panią minister dwóch ważnych podmiotów życia szkoły: Rodziców i Nauczycieli. Dobre efekty pracy wychowawczej, edukacyjnej i opiekuńczej są możliwe tylko w drodze pełnej współpracy opartej na wzajemnym zaufaniu. Postawa pani minister wyrażona w liście [o pracy szkół podczas świątecznej przerwy - red.] stoi w jawnej sprzeczności z jej działaniami w odniesieniu do głosu rodziców zaniepokojonych obowiązkowym posyłaniem sześciolatków do szkół.

FaceBook

Dziś 339

Wczoraj 357

Od sierpnia 2014 938419