Witryna wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i wyświetlić stronę internetową dostosowaną do indywidualnych preferencji. Możesz włączyć/wyłączyć obsługę mechanizmu cookies w swojej przeglądarce.
FaceBook

Apel Rady KSOiW NSZZ "Solidarność" w sprawie podjęcia działań informacyjnych i protestacyjnych

Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" apeluje do struktur regionalnych o podjęcie lokalnych działań informacyjnych i protestacyjnych w ramach rozpoczętych sporów zbiorowych z pracodawcami.
Ryszard Proksa, Przewodniczący KSOiW NSZZ "S"
Teresa Misiuk, Zastępca Przewodniczącego KSOiW NSZZ "S"

Uchwała Rady KSOiW NSZZ "Solidarność" w sprawie manifestacji w Warszawie

Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" postanawia zorganizować ogólnopolską manifestację w dniu 28 kwietnia 2015 r. o godz. 12.00 w Warszawie.
Ryszard Proksa, Przewodniczący KSOiW NSZZ "S"
Teresa Misiuk, Zastępca Przewodniczącego KSOiW NSZZ "S"

Uchwała KSOiW NSZZ "Solidarność" w sprawie czynnego udziału w akcjach protestacyjnych

Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" na podstawie § 15 Statutu NSZZ "Solidarność" zobowiązuje wszystkich członków związku, a w szczególności korzystających z ochrony stosunku pracy, do czynnego udziału w akcjach protestacyjnych organizowanych przez Krajową Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność".
Ryszard Proksa, Przewodniczący KSOiW NSZZ "S"
Teresa Misiuk, Zastępca Przewodniczącego KSOiW NSZZ "S"

Uchwała KSOiW NSZZ "Solidarność" w sprawie wchodzenia w spory zbiorowe z dyrektorami szkół

Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" zobowiązuje Zakładowe i Międzyzakładowe Organizacje Związkowe do wejścia w spory zbiorowe z dyrektorami szkół do 15 kwietnia 2015 r.
Ryszard Proksa, Przewodniczący KSOiW NSZZ "S"
Teresa Misiuk, Zastępca Przewodniczącego KSOiW NSZZ "S"

FaceBook

Rozmowa z Dorotą Kaczmarek, przewodniczącą Rady Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania, zastępcą przewodniczącego Zarządu Regionu

- Kogo grupuje Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania Regionu Częstochowskiego NSZZ "Solidarność"?
Do Sekcji należą MOZO (Międzyzakładowa Organizacja Związkowa Oświaty) nr 1, MOZO 2, MOZO 3, Organizacja Międzyzakładowa z Olsztyna, organizacje działające w Zespole Szkół Ekonomicznych, Zespole Szkół Samochodowo-Budowlanych (MOZ 5), SP i Gimnazjum nr 8 oraz w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Nasza Sekcja na dzień dzisiejszy liczy ponad 700 członków, którymi są i nauczyciele, i pracownicy administracji oraz obsługi.
Najważniejszą sprawą na ten moment są dla nas zmiany, jakie dokonuje się lub planuje się dokonać w systemie oświaty i w Karcie nauczyciela. Najczęściej te pomysły nie mają związku z pozytywnym rozwojem oświaty i kształcenia, a wręcz przeciwnie. Powodują, że coraz więcej spraw, problemów rząd podrzuca samorządom, sam pozbywając się odpowiedzialności. Skutkiem tego jest to, że te obciążenia mają negatywny wpływ na budżety samorządów. W efekcie samorządy wykorzystują lub nawet obchodzą obowiązujące prawo, np. przekazując swoje publiczne szkoły stowarzyszeniom, co nierzadko odbija się na jakości kształcenia.

FaceBook

pc091231

Ponad 1 tys. związkowców z oświatowej "Solidarności" protestowało 9 grudnia przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów przeciwko zamrożeniu płac w oświacie i całej sferze budżetowej na kolejny już rok. Wśród nich ponaddwudziestoosobowa grupa związkowców z Regionu Częstochowskiego z Markiem Noszczykiem, zastępcą przewodniczącego Regionalnej Rady Sekcji Oświaty i Wychowania.
Powodem akcji protestacyjnej był brak pozytywnej reakcji rządu RP na postulat 9-procentowej podwyżki płac dla nauczycieli i innych pracowników tzw. "budżetówki" w 2015 r. Zamrożenie płac na kolejny rok spowoduje, że realne wynagrodzenie (siła nabywcza) nauczycieli będzie niższe niż w 2007 r. Nauczyciele nie otrzymali podwyżek, także waloryzacji płac, od 2012 r.

FaceBook