Witryna wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i wyświetlić stronę internetową dostosowaną do indywidualnych preferencji. Możesz włączyć/wyłączyć obsługę mechanizmu cookies w swojej przeglądarce.
FaceBook


Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych

Zwracam się do Państwa z apelem o taką organizację pracy szkół i placówek oświatowych w Dniu Edukacji Narodowej 14 października 2015 roku, aby nauczyciele i pracownicy oświaty mogli tego dnia wziąć powszechny udział w spotkaniu z panią premier w Warszawie przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów.

Ryszard Proksa, Przewodniczący KSOiW NSZZ "Solidarność"
22 września 2015 r.

FaceBook

Na początku lipca częstochowska Rada Miasta miała uchwalić podwyżki dodatków motywacyjnych i funkcyjnych dla nauczycieli. Nie uchwaliła, bo przedstawiciele jednego ze związków zawodowych nie pojawili się na spotkaniu, na którym miało dojść do ostatecznych ustaleń.
W związku z tym podwyżki dodatków nie były w ogóle głosowane. "Największym sukcesem było zwiększenie o 100 procent, do 200 zł, dodatku za wychowawstwo. To nie jest jeszcze kwota, która byłaby satysfakcjonująca, ale wyraźny krok do przodu. Tym bardziej, że nauczyciele-wychowawcy mają niejednokrotnie do czynienia z bardzo trudnymi sprawami swoich wychowanków - z policją, sądami" - mówi Dorota Kaczmarek, przewodnicząca Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność". Jednocześnie dolny próg dodatków motywacyjnych został podniesiony z 6 do 8 procent tzw. kwoty bazowej. Trzeba podkreślić, iż dodatki mają tym większą wagę, iż rząd i ministerstwo oświaty prowadzą od dawna, zdaniem związkowców, jedynie pozorowany dialog w sprawie wzrostu wynagrodzeń nauczycielskich (ich pensje nominalnie stoją w miejscu od 2012 r., a realnie spadły do poziomu sprzed siedmiu-ośmiu lat). Podwyżkami dodatków motywacyjnych ma się zająć Rada Miasta na najbliższej sesji.

* * *

Wspomniany związek to Związek Zawodowy Oświata, mający siedzibę w Katowicach i działający dopiero od kilku lat. W Częstochowie skupia kilkadziesiąt osób. "Nie czuję się winna (...). Zawiadomiono nas z dnia na dzień i nie mogliśmy uczestniczyć w spotkaniu. Mieliśmy wówczas wyjazdowe spotkanie" - powiedziała "Gazecie Wyborczej" przewodnicząca ZZ Oświata.
Rozumiemy wolność związkową, polegającą na swobodzie zakładania związków zawodowych i na swobodzie wstępowania do wybranego związku, ale czy jest działaniem racjonalnym mnożenie organizacji działających w jednej branży, co musi skutkować ich słabością (choćby organizacyjną) wobec pracodawcy, jak dobitnie pokazuje ten przypadek?

Redakcja (Gazeta Solidarności 348/2015)

FaceBook

Oświadczenie Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" w sprawie spotkania w Ministerstwie Edukacji Narodowej w dniu 16 lipca 2015 roku: KSOiW NSZZ "Solidarność" straciła zaufanie do ekipy aktualnie sprawującej władzę. Obecna propozycja tylko nas w tym utwierdza. Związkom zawodowym nie proponuje się rzeczowej rozmowy o warunkach pracy i płacy nauczycieli i pracowników oświaty - a przypominamy, że to jest głównym powodem aktualnie trwającego sporu zbiorowego, w jaki wszedł nasz Związek - tylko PR-owskie działanie, które ma poprawić wizerunek rządu przed wyborami.
W takich działaniach nie będziemy brać udziału!

KSOiW NSZZ "Solidarność" od kilku lat domaga się ponadpolitycznej debaty o kształcie polskiej oświaty oraz rzeczywistego merytorycznego dialogu w kwestiach proponowanych zmian w prawie oświatowym przez stronę rządową. Ministerstwo pod rządami obecnej koalicji uchylało się od prowadzenia rzeczywistego dialogu społecznego. Wielokrotnie zwracaliśmy uwagę na kontrowersyjne i szkodliwe decyzje i działania Ministerstwa Edukacji Narodowej, które prowadzą do pogarszania jakości kształcenia, opieki i wychowania w szkołach i placówkach oświatowych. Znacznemu pogorszeniu uległy warunki pracy nauczycieli i pracowników oświaty.
Stanowiska i opinie Związku kierowane w tych kwestiach są ignorowane przez obecną koalicję rządową. Z tego powodu podjęliśmy różne działania protestacyjne, które zostały zaostrzone poprzez wejście w spór zbiorowy.

FaceBook