Witryna wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i wyświetlić stronę internetową dostosowaną do indywidualnych preferencji. Możesz włączyć/wyłączyć obsługę mechanizmu cookies w swojej przeglądarce.
FaceBook

ksoiw 150brRada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" wyraziła niezadowolenie z efektów dotychczasowych negocjacji pomiędzy Związkiem a Rządem dotyczących sytuacji pracowników oświaty w związku z wprowadzaniem reformy edukacji, zaproponowane przez Rząd rozwiązania prawne uznała za niewystarczające. NSZZ "Solidarność" będzie kontynuował rozmowy z Rządem, w przypadku braku porozumienia nie wyklucza protestu.
Rada KSOiW podtrzymała wszystkie postulaty przedłożone w trakcie negocjacji, w szczególności utrzymania poziomu zatrudnienia i pakietów osłonowych dla pracowników zagrożonych zwolnieniami.
"Naszym celem jest obrona miejsc pracy oraz godne wynagrodzenia pracowników oświaty. Pamiętając o doświadczeniach ostatnich ośmiu lat, w tym braku jakiegokolwiek dialogu społecznego, NSZZ "Solidarność" zdecydował się na wykorzystanie szansy, jaką dają negocjacje. Jednak, w przypadku braku porozumienia, nie wykluczamy przeprowadzenia akcji protestacyjnych" - stwierdzają członkowie Rady w stanowisku skierowanym do Rządu RP.

FaceBook

14 listopada odbyło się spotkanie członków Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" oraz przewodniczącego Komisji Krajowej Piotra Dudy z premier Beatą Szydło, szefową jej gabinetu politycznego Elżbietą Witek, wiceministrem edukacji Maciejem Kopciem oraz z dyrektorami departamentów Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Tematem spotkania były postulaty oświatowej "Solidarności" zgłoszone do projektów ustaw wprowadzających reformę oświaty, dotyczące pakietu osłonowego i wzrostu wynagrodzeń w oświacie.

FaceBook

ksoiw 150brJest odpowiedź MEN na postulaty NSZZ "Solidarność": tylko część z nich została uwzględniona. O pakiecie działań osłonowych i wynagrodzeniach dla pracowników oświaty członkowie Prezydium KSOiW rozmawiali 3 listopada z minister Anną Zalewską i chcą rozmawiać z premier Beatą Szydło.
Do biura Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" wpłynęła odpowiedź MEN na opinię NSZZ "Solidarność" do projektów ustaw wprowadzających reformę oświaty.
Część propozycji Związku zostało uwzględniona, m.in.:
- objęcie działaniami osłonowymi przewidzianymi w projektach ustaw wszystkich nauczycieli samodzielnych gimnazjów - ta grupa nauczycieli będzie miała pierwszeństwo w zatrudnieniu w okresie do dnia 31 sierpnia 2020 r. na wolnych stanowiskach pracy w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego,
- zwiększenie kompetencji kuratorów oświaty poprzez obligatoryjne uzyskanie pozytywnej opinii kuratora oświaty wszystkich arkuszy organizacyjnych szkół i placówek w danej jednostce samorządu terytorialnego po zaopiniowaniu ich przez reprezentatywne związki zawodowe.
Prezydium jeszcze raz dokładnie przeanalizowało odpowiedź MEN ws. projektów ustaw i z powodu nieuwzględnienia istotnych postulatów doprowadziło do nadzwyczajnego spotkania z minister Anną Zalewską w dniu 3 listopada br.

FaceBook

Dziś 363

Wczoraj 368

Od sierpnia 2014 784672