Witryna wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i wyświetlić stronę internetową dostosowaną do indywidualnych preferencji. Możesz włączyć/wyłączyć obsługę mechanizmu cookies w swojej przeglądarce.
FaceBook

ksoiw 150brRada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" podsumowała I etap prac Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty. Premier Beata Szydło przedstawi drogę dojścia do wyższych płac w oświacie w drugiej połowie kwietnia br. - zapewniła minister edukacji Anna Zalewska, która 5 kwietnia była gościem podczas obrad Rady.

FaceBook

ksoiw 150brW gmachu Ministerstwa Edukacji Narodowej odbyły się 15 marca robocze, następujące po sobie, spotkania wymienionych grup roboczych do spraw czasu i warunków pracy nauczycieli oraz awansu zawodowego.
Podczas momentami żywiołowych dyskusji doszło do wymiany poglądów z zakresu wpisania do ustawy Karta Nauczyciela nauczycieli specjalistów i określania ich pensum dydaktycznego. Inny dyskutowany problem dotyczył wpisania do ustawy ustalania zasad wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących, w ramach stosunku pracy, obowiązki określone dla stanowisk o różnym obowiązkowym wymiarze. Zajęto się także kwestią ustalenia pensum nauczycieli niepełnosprawnych.

FaceBook

Rada KSOiW NSZZ "Solidarność" domaga się dalszego wzmocnienia kompetencji kuratorów oświaty w zakresie zatwierdzania arkuszy organizacyjnych i w konkursach na dyrektorów szkół.
NSZZ "Solidarność" przedstawiło MEN propozycje wzrostu wynagrodzeń w oświacie. Uczestnicząca w obradach Rady poseł Marzena Machałek - zastępca przewodniczącego sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży - zadeklarowała pomoc w sprawie doprecyzowania zapisów w Karcie nauczyciela w celu całkowitego wyeliminowania tzw. godzin karcianych.
Podczas dwudniowych obrad członkowie Rady KSOiW omówili stan prac w grupach roboczych Zespołu do spraw Statusu Zawodowego Pracowników Oświaty. Przypomnijmy, w ramach Zespołu pracuje pięć grup roboczych:
1. Finansowanie oświaty.
2. Wynagrodzenia nauczycieli oraz innych pracowników oświaty.
3. Awans zawodowy nauczycieli.
4. Czas i warunki pracy nauczycieli.
5. Status zawodowy pracownika placówki oświatowej.

FaceBook