Witryna wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i wyświetlić stronę internetową dostosowaną do indywidualnych preferencji. Możesz włączyć/wyłączyć obsługę mechanizmu cookies w swojej przeglądarce.

ksoiw informuje 125

Przedstawiciele Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” 1 lutego 2023 r. uczestniczyli w spotkaniu Ministerstwa Edukacji i Nauki ze stroną związkową, podczas którego omawiano trzy tematy: zmiany rozporządzenia w sprawie oceny pracy nauczyciela, projekt „rozporządzenia płacowego” oraz emerytury stażowe.

I. Propozycje zmiany rozporządzenia w sprawie oceny pracy nauczyciela
MEiN poinformowało o wprowadzeniu zmian [LINK], które umożliwią ocenianemu nauczycielowi wgląd do pisemnych opinii na temat jego pracy, złożonych w toku oceniania.
Ministerstwo wprowadziło w błąd stronę związkową przesyłając wcześniej do opiniowania projekt zmian ww. rozporządzenia, w którym usunięto zapisy dotyczące stosowania skali punktowej i procentowej do oceny wymagań określonych za pomocą poszczególnych kryteriów. Podczas spotkania poinformowano, że przesłany projekt ma tylko charakter roboczy, a MEiN stoi na stanowisku konieczności zachowania obowiązujących zapisów w tym zakresie, gdyż zapewniać one będą porównywalność oceny dokonywanej przez różnych dyrektorów we wszystkich placówkach oświatowych.
KSOiW postuluje wprowadzenie takich zmian w omawianym rozporządzeniu, które zminimalizują subiektywizm dyrektora podczas dokonywania oceny pracy nauczyciela.
II. Projekt „rozporządzenia płacowego”
Omówiono szczegółową strukturę płac nauczycieli oraz projektowane podwyżki minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego [LINK], które od 1 stycznia 2023 roku mają wynosić dla nauczycieli z tytułem magistra i przygotowaniem pedagogicznym:
– 3690 zł dla nauczyciela początkującego,
– 3890 zł dla nauczyciela mianowanego,
– 4550 zł dla nauczyciela dyplomowanego.
Przedstawiciele KSOiW po raz kolejny negatywnie ocenili żenująco niski poziom wynagrodzenia nauczycieli, nieprzystający do dzisiejszych kosztów życia oraz nieadekwatny w stosunku do ogromu wymagań stawianych nauczycielom i realizowanych przez nich zadań.
Przewodniczący KSOiW Ryszard Proksa przypomniał o wieloletnim postulacie Sekcji dotyczącym konieczności zmian w systemie finansowania oświaty i wynagradzania nauczycieli tak, aby ich płaca była powiązana z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce. Zapewniłoby to automatyzm waloryzacji nauczycielskich wynagrodzeń, które nie byłyby zależne od woli polityków i mogłyby rosnąć proporcjonalnie do rozwoju gospodarczego kraju.
III. Nauczycielskie emerytury stażowe
W zakresie możliwości powrotu wcześniejszych emerytur nauczycieli mających 30-letni staż pracy (25-letni w przypadku pracujących w szkolnictwie specjalnym) oraz 20-letni okres pracy w szkole, zapowiadanej przez Ministra Edukacji i Nauki w wypowiedziach medialnych, dzisiejsze spotkanie określono jako wstępne.
Nie przedstawiono żadnych konkretnych projektów rozwiązań w ww. temacie, a jedynie poddano pod dyskusję listę zagadnień do dyskusji [LINK]:
– grupy (roczniki) nauczycieli uprawnionych do nauczycielskiej emerytury,
– kwestia zachowania prawa do nauczycielskiej emerytury stażowej w przypadku podjęcia pracy w jednostkach systemu oświaty,
– termin wejścia w życie przepisów uprawniających do nauczycielskiej emerytury stażowej i okres obowiązywania,
– zasady naliczania świadczenia emerytalnego dla nauczyciela chcącego skorzystać z nauczycielskiej emerytury stażowej,
– zasadność dalszego funkcjonowania instytucji nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych w przypadku powrotu do nauczycielskiej emerytury stażowej.
KSOiW wyraziła stanowisko, że możliwość przechodzenia na wcześniejszą emeryturę stażową powinna objąć ogół nauczycieli na stałe od 1 września 2023 r., a po przejściu na wcześniejszą emeryturę nauczyciel powinien mieć możliwość podejmowania pracy w oświacie.
Minister Dariusz Piontkowski zapowiedział, że podczas kolejnego spotkania, które odbędzie się w marcu, przedstawi wykaz dokumentów obowiązkowych do wypełnienia czy opracowywania przez nauczyciela i dyrektora, o co od blisko 3 lat zabiega KSOiW. Będzie wówczas możliwość ponownego przedyskutowania sposobu określania poziomu spełniania wymagań ocenianego nauczyciela.
Przedstawiciele KSOiW uczestniczący w dzisiejszym posiedzeniu negatywnie oceniają poziom przygotowania Ministerstwa do debaty ze stroną związkową. Spotkania w ramach Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty mają czysto formalny charakter, niczego nowego nie wnoszą i nie dają możliwości wspólnego wypracowywania tak koniecznych zmian w polskiej edukacji.
Monika Ćwiklińska, Rzecznik prasowy KSOiW NSZZ „Solidarność”

FaceBook

Dziś 40

Wczoraj 319

Od sierpnia 2014 993678