Witryna wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i wyświetlić stronę internetową dostosowaną do indywidualnych preferencji. Możesz włączyć/wyłączyć obsługę mechanizmu cookies w swojej przeglądarce.
FaceBook

14 marca odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu Trójstronnego.
Ogromne emocje towarzyszyły wyjaśnieniu pism i informacji kolportowanych w ostatnim czasie przez Ogólnopolski Związek Pielęgniarek i Położnych. Ponownie pojawiły się w nich oszczercze zarzuty pod adresem NSZZ „Solidarność” i OPZZ, insynuujące zamiar „odebrania podwyżek pielęgniarkom”. W pismach kierowanych do Ministra Zdrowia pojawiły się groźby powszechnych protestów i strajków, o ile w czasie prac Zespołu zostanie wypracowane rozwiązanie obejmujące podwyżkami także inne grupy zawodowe. Takie zachowanie, sprzeczne z zasadami dialogu społecznego, stawia pod znakiem zapytania wiarygodność i intencje przedstawicieli OZZPiP, będących członkami Zespołu Trójstronnego.
Członkowie Zespołu i przedstawiciele strony rządowej ze zdziwieniem przyjęli kolejną inicjatywę OZZPiP oraz OZZL mającą na celu rozbicie środowiska związkowego. Proponowanie alternatywnych rozwiązań poza ustawowymi instytucjami dialogu społecznego, bez udziału reprezentatywnych central związkowych, jest kolejnym krokiem zmierzającym do podsycania konfliktów. Uzurpowanie sobie prawa do decydowania za innych spotkało się z ostrą krytyką. Sprawa zapewne będzie miała ciąg dalszy i zostanie przekazana do przewodniczącego Rady Dialogu Społecznego Piotra Dudy.

FaceBook

22 lutego br. w warszawskiej siedzibie NSZZ „Solidarność” odbyło się spotkanie struktur związkowych służby zdrowia – Rady Krajowej Sekcji Służby Zdrowia, Sekretariatu Ochrony Zdrowia oraz Konwentu Przewodniczących.
W spotkaniu uczestniczył minister zdrowia Konstanty Radziwiłł wraz z delegacją. Obecni byli m.in. wiceminister zdrowia Piotr Warczyński oraz zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego Grzegorz Chudzik.
Głównymi tematami spotkania były sprawy związane ze wzrostem wynagrodzeń pracowników służby zdrowia – nie objętych podwyżkami wynikającymi z tzw. rozporządzenia Zembali. Zebrani poinformowali ministra o niepokojach w szpitalach, podziale środowiska i oczekiwaniu konkretnych działań resortu. Pytano również o likwidację NFZ, pakiet onkologiczny, powrót Państwowej Inspekcji Sanitarnej w struktury i podległość Ministra Zdrowia, a także finansowanie ratownictwa medycznego oraz opieki medycznej w DPS-ach.
Minister podkreślił znaczenie prac, które rozpoczną się już 29 lutego w Zespole Trójstronnym. Przypomnijmy że głównym tematem ma być przygotowanie i wdrożenie rozwiązań płacowych, które obejmą całe środowisko medyczne. Minister Radziwiłł omawiając propozycje przyznał, że przychylałby się do rozwiązania ustawowego.
W trakcie spotkania zadano ministrowi kilkadziesiąt pytań – co do intencji nie było rozbieżności. Niestety, co do terminów ich realizacji zabrakło konkretów.
Po spotkaniu z ministrem zebrani uzgodnili, że nowe rozwiązanie płacowe powinno zostać przedstawione przed wejściem tzw. II transzy podwyżek dla pielęgniarek i położnych, czyli do wakacji. W tej sprawie muszą jednak wystąpić zintensyfikowane prace Zespołu Trójstronnego (przewodniczyć mu będzie Maria Ochman). W ramach tego zespołu w najbliższym czasie mają być omówione najpilniejsze sprawy związane z funkcjonowaniem i sytuacją Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz pogotowia ratunkowego i ratownictwa medycznego. O pracach Zespołu, zwłaszcza tych dotyczących wynagrodzeń, będziemy na bieżąco informować, a w terminie do 3 miesięcy odbędzie się kolejne spotkanie struktur związkowych, na którym dokonana zostanie ocena rezultatów prac Zespołu.
Przewodnicząca Maria Ochman podkreśla, iż minister zdrowia otrzymał czytelny sygnał, że rozwiązanie systemowe wynagrodzeń powinno być poprzedzone objęciem regulacjami płacowymi tych, którzy zostali pominięci w rozporządzeniu ministra Zembali.

FaceBook

soz logo 350Trzeba stworzyć nowy system wynagradzania wszystkich grup medycznych - uzgodnili pracodawcy i związkowcy. Pracodawcy RP, Konfederacja Lewiatan, OPZZ i NSZZ "Solidarność" wspólnie zaapelowali do ministra zdrowia o nowelizację przepisów dotyczących podwyżek pielęgniarek.
Na przełomie listopada i grudnia przedstawiciele wspomnianych organizacji przekazali ministrowi zdrowia Konstantemu Radziwiłłowi analizę dotyczącą wzrostu wynagrodzeń pracowników służby zdrowia. W szczególności uwzględniono w niej przepisy rozporządzenia wprowadzającego wyższe płace dla pielęgniarek i położnych zatrudnionych w szpitalach.

FaceBook

Dziś 332

Wczoraj 368

Od sierpnia 2014 784641