Witryna wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i wyświetlić stronę internetową dostosowaną do indywidualnych preferencji. Możesz włączyć/wyłączyć obsługę mechanizmu cookies w swojej przeglądarce.
FaceBook

soz logo 150Od wielu lat sytuacja służby zdrowia jest źle oceniana, zarówno przez pacjentów, personel medyczny, związki zawodowe, jak i ekspertów. Długo oczekiwana strategia zmian w systemie ochrony zdrowia przedstawiona przez obecnego Ministra Zdrowia w dużej mierze nie spełnia oczekiwań i propozycji wnoszonych przez NSZZ "Solidarność".
O tym co wydarzyło się w bieżącym roku i co czeka nas w 2017 roku mówi Maria Ochman, przewodnicząca Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ "Solidarność": "Nikt nie ma wątpliwości, że natychmiastowe zmiany w ochronie zdrowia są konieczne. W wielu różnych obszarach zarówno życia politycznego i gospodarczego widzimy, że jeżeli ma się zamiar wprowadzić poważne zmiany, to trzeba to zrobić zaraz po wyborach. Potem są kolejne wybory i jeszcze następne, a zapał do wprowadzenia zmian słabnie z powodów czysto politycznych. Dlatego cały czas czekamy na dobrą zmianę w służbie zdrowia.
Z jednej strony mam pełną świadomość, że PiS wprowadziło szereg korzystnych prospołecznych zmian, nie mniej jednak mam ogromny żal do kierownictwa partii, że odpuściło, oddało zdrowie w obce ręce. Ten skład, który jest na Miodowej, nie gwarantuje realizacji programu PiS. Myślę, że to widać gołym okiem. Minęło ponad rok, a wszystkie zapowiedzi zmian trzeba wymuszać na ministrze siłą polityczną czy medialną presją". Czytaj więcej na witrynie Sekcji Ochrony Zdrowia: link.

FaceBook

solidarnosc kk logo 150brNSZZ "Solidarność" przyznaje, że projekt Ministra Zdrowia wychodzi naprzeciw oczekiwaniom i postulatom Związku, jednak nadal wzbudza liczne zastrzeżenia. Prezydium KK podjęło decyzję ws. projektu ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.
Warunki płacowe pracowników podmiotów leczniczych wymagają kompleksowego rozwiązania, jednak celem projektu ustawy nie powinno być jedynie przeciwdziałanie niedoborom kadrowym w deficytowych grupach pracowników medycznych, ale wzrost bezpieczeństwa zdrowotnego poprzez usprawnianie funkcjonującego systemu oraz likwidowanie nieuzasadnionych dysproporcji.
 "Solidarność" podkreśla, że odpowiednie wynagrodzenie i warunki pracy powinny stanowić bodziec do bezpośredniej lub pośredniej pracy na rzecz pacjentów. Pracownicy ochrony zdrowia narażeni są na wysoki poziom stresu. Stanowią oni specyficzną grupę, której zadaniem jest opieka nad pacjentem w bardzo różnorodnym i szerokim zakresie. Jednym z niezbędnych działań jest zabezpieczenie zarówno profesjonalnej kadry medycznej, jak i niemedycznej. Należy więc zadbać o odpowiednią ilość i poziom profesjonalizmu tych pracowników. Ustawowe rozwiązania powinny objąć pozostałych pracowników podmiotów leczniczych.
Nie do przyjęcia jednak jest niewskazanie źródeł finansowania planowanych regulacji. NSZZ "Solidarność" podkreśla, iż nie ma żadnych gwarancji, że wzrost nakładów nastąpi we wszystkich rodzajach działalności i w wielkościach co najmniej wystarczających na realizację ustawowego obowiązku wzrostu najniższych wynagrodzeń zasadniczych. Uporządkowanie sprawy wynagrodzeń w służbie zdrowia w formie ustawy jest bardzo potrzebne i pilne, jednak Prezydium KK obawia się, że projekt w zaproponowanym kształcie nie spowoduje likwidacji niektórych nieuzasadnionych dysproporcji płacowych, a wywoła radykalne ich zwiększanie.

FaceBook

soz logo 125NSZZ "Solidarność" podkreśla, że zrzesza wszystkie grupy zawodowe medyczne oraz niemedyczne, pracujące w placówkach medycznych. Postulat Związku o podwyżkach dotyczy wszystkich pracowników sektora zdrowia.
Ze strony NSZZ "Solidarność" w spotkaniu 20 września udział brali Maria Ochman, Halina Cierpiał, Danuta Kądziołka, Małgorzata Nieznalska, Dariusz Mądraszewski i Marian Zepchła. Stronę rządową reprezentowali premier Beata Szydło, minister Elżbieta Witek, minister Konstanty Radziwiłł oraz wiceminister pracy Stanisław Szwed.
Pani premier zobowiązała ministra zdrowia do przedstawienia w ciągu tygodnia nowego projektu ustawy o minimalnym wzroście wynagrodzeń, do 15 października minister zdrowia ma przygotować i przekazać do konsultacji społecznych następujące projekty ustaw: - o sieci szpitali, - o Państwowym Ratownictwie Medycznym, - o podstawowej opiece medycznej.

FaceBook

Dziś 352

Wczoraj 368

Od sierpnia 2014 784661