Witryna wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i wyświetlić stronę internetową dostosowaną do indywidualnych preferencji. Możesz włączyć/wyłączyć obsługę mechanizmu cookies w swojej przeglądarce.
FaceBook

solidarnosc kk logo 150br25 kwietnia Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" przyjęła stanowisko w sprawie służby zdrowia. Poniżej publikujemy jego treść.
Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wyraża zaniepokojenie brakiem realizacji zapowiadanej wielokrotnie przez premier RP regulacji ustawowej, dotyczącej wzrostu wynagrodzeń dla pracowników ochrony zdrowia. Wdrożenie tej ustawy jest konieczne w celu powstrzymania dalszej emigracji zarobkowej oraz narastających protestów społecznych w szpitalach i przychodniach.

FaceBook

soz logo 125Sekretariat Ochrony Zdrowia z narastającym niepokojem obserwuje pogłębiający się chaos wMinisterstwie Zdrowia. Brak spójnych reform, kolejne zmiany projektów ustaw, a ostatnio ważne zmiany kadrowe wskazują że zapowiadanej dobrej zmiany wopiece zdrowotnej nie ma, a dialog społeczny jest fikcją.
Dla Solidarności, która w wyborach parlamentarnych wspierała program PiS dla zdrowia, sprawą fundamentalną jest dotrzymanie deklaracji wnim zawartych. Były one wielokrotnie podtrzymywane przez premier Beatę Szydło dając nadzieję na ich szybką realizację.
Czas, który upływa jest bezpowrotnie stracony i służy jedynie interesom grup biznesowych, które przez lata czerpały korzyści i walczą outrzymanie status quo. To właśnie im czas sprzyja a kolejne środki finansowe zasilają prywatny sektor medyczny. Dla publicznej służby zdrowia oznacza to dalsze zadłużanie i przekształcenia w spółki.
Potrzebne są szybkie działania gwarantujące długo oczekiwane, prospołeczne zmiany. Należy niezwłocznie przygotować i uchwalić:
1. Ustawę o wzroście minimalnego wynagrodzenia, który jest pierwszym krokiem w kierunku niwelowania rażących dysproporcji wynagrodzeń wewnątrz środowiska zarówno pracowników medycznych jak i niemedycznych. Za absolutnie konieczne uznajemy odbudowanie zaufania społecznego, podważonego zachowaniem obecnego kierownictwa resortu - zarówno wobec pracodawców jak ipracowników.
2. Ustawę o sieci szpitali, która pozwoli racjonalnie wykorzystywać środki finansowe przeznaczone na leczenie szpitalne.
3. Przywrócić publiczny charakter Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz wzmocnić jego finansowanie.
4. Przywrócić podległość Państwowej Inspekcji Sanitarnej wstruktury Ministerstwa Zdrowia i powstrzymać jej degradację.
To tylko kilka z najpilniejszych ustaw, które muszą być podjęte przez rząd i uchwalone przez parlament. Po ośmiu latach liberalnych rządów PO-PSL w opiece zdrowotnej zarówno pacjenci jak i pracownicy oczekują konkretnych i dobrych zmian.
Polski nie stać na dalszą zwłokę - Sekretariat Ochrony Zdrowia domaga się rzetelnego dialogu i konkretów zamiast wciąż odkładanych w czasie obietnic. Zmarnowano już zbyt wiele czasu.
Nie możemy i nie będziemy się biernie przyglądać dalszemu niszczeniu polskiej służby zdrowia.

Maria Jolanta Ochman,
Przewodnicząca Sekretariatu Ochrony Zdrowia

FaceBook

2017 01 31 stanowisko ksoz

FaceBook

Dziś 337

Wczoraj 368

Od sierpnia 2014 784646