Witryna wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i wyświetlić stronę internetową dostosowaną do indywidualnych preferencji. Możesz włączyć/wyłączyć obsługę mechanizmu cookies w swojej przeglądarce.

solidarnosc kk logo 150brNSZZ "Solidarność" przyznaje, że projekt Ministra Zdrowia wychodzi naprzeciw oczekiwaniom i postulatom Związku, jednak nadal wzbudza liczne zastrzeżenia. Prezydium KK podjęło decyzję ws. projektu ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.
Warunki płacowe pracowników podmiotów leczniczych wymagają kompleksowego rozwiązania, jednak celem projektu ustawy nie powinno być jedynie przeciwdziałanie niedoborom kadrowym w deficytowych grupach pracowników medycznych, ale wzrost bezpieczeństwa zdrowotnego poprzez usprawnianie funkcjonującego systemu oraz likwidowanie nieuzasadnionych dysproporcji.
 "Solidarność" podkreśla, że odpowiednie wynagrodzenie i warunki pracy powinny stanowić bodziec do bezpośredniej lub pośredniej pracy na rzecz pacjentów. Pracownicy ochrony zdrowia narażeni są na wysoki poziom stresu. Stanowią oni specyficzną grupę, której zadaniem jest opieka nad pacjentem w bardzo różnorodnym i szerokim zakresie. Jednym z niezbędnych działań jest zabezpieczenie zarówno profesjonalnej kadry medycznej, jak i niemedycznej. Należy więc zadbać o odpowiednią ilość i poziom profesjonalizmu tych pracowników. Ustawowe rozwiązania powinny objąć pozostałych pracowników podmiotów leczniczych.
Nie do przyjęcia jednak jest niewskazanie źródeł finansowania planowanych regulacji. NSZZ "Solidarność" podkreśla, iż nie ma żadnych gwarancji, że wzrost nakładów nastąpi we wszystkich rodzajach działalności i w wielkościach co najmniej wystarczających na realizację ustawowego obowiązku wzrostu najniższych wynagrodzeń zasadniczych. Uporządkowanie sprawy wynagrodzeń w służbie zdrowia w formie ustawy jest bardzo potrzebne i pilne, jednak Prezydium KK obawia się, że projekt w zaproponowanym kształcie nie spowoduje likwidacji niektórych nieuzasadnionych dysproporcji płacowych, a wywoła radykalne ich zwiększanie.

0
0
0
s2smodern

soz logo 125NSZZ "Solidarność" podkreśla, że zrzesza wszystkie grupy zawodowe medyczne oraz niemedyczne, pracujące w placówkach medycznych. Postulat Związku o podwyżkach dotyczy wszystkich pracowników sektora zdrowia.
Ze strony NSZZ "Solidarność" w spotkaniu 20 września udział brali Maria Ochman, Halina Cierpiał, Danuta Kądziołka, Małgorzata Nieznalska, Dariusz Mądraszewski i Marian Zepchła. Stronę rządową reprezentowali premier Beata Szydło, minister Elżbieta Witek, minister Konstanty Radziwiłł oraz wiceminister pracy Stanisław Szwed.
Pani premier zobowiązała ministra zdrowia do przedstawienia w ciągu tygodnia nowego projektu ustawy o minimalnym wzroście wynagrodzeń, do 15 października minister zdrowia ma przygotować i przekazać do konsultacji społecznych następujące projekty ustaw: - o sieci szpitali, - o Państwowym Ratownictwie Medycznym, - o podstawowej opiece medycznej.

0
0
0
s2smodern

soz logo 150We wtorek 13 września na wspólnym spotkaniu obradował Konwent Przewodniczących Regionalnych Sekcji Zdrowia i Rada Krajowej Sekcji Służby Zdrowia. W spotkaniu udział wzięli Koledzy z Sekcji Krajowej Pogotowia Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego.
W trakcie dyskusji zebrani ustalili:
- Struktury Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ Solidarność nie wezmą udziału w planowanej na 24 września manifestacji organizowanej przez Porozumienie Zawodów Medycznych. Naszym zdaniem postulat zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia nie rozwiązuje szeregu istotnych problemów, z jakimi boryka się nasza branża.
- Rada KSSZ wystosuje pismo o pilne spotkanie z Premier Rządu RP panią Beatą Szydło. Celem spotkania będzie przedstawienie najistotniejszych postulatów NSZZ Solidarność w kluczowych problemach naszej branży.
Przypominamy, iż nasze priorytety to:
- Podwyżki wynagrodzeń dla wszystkich grup zawodowych zatrudnionych w placówkach ochrony zdrowia.
- Radykalne przyśpieszenie prac nad ustawą o minimalnym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia.
- Przyśpieszenie prac nad ustawą o sieci szpitali.
- Zwiększenie finansowania Państwowego Ratownictwa Medycznego.
- Utrzymanie obecnych zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Na wniosek Krajowej Sekcji Pogotowia Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego Przewodnicząca Sekretariatu na najbliższym posiedzeniu Zespołu Trójstronnego wystąpi o zwołanie Zespołu poświęconego wyłącznie problemom Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Maria Ochman, Przewodnicząca Sekretariatu Ochrony Zdrowia

0
0
0
s2smodern

soz 2016 05 21

0
0
0
s2smodern

2018 02 08 sebastian zdziechowicz

Więcej informacji: KLIKNIJ.Tekst pochodzi ze witryny internetowej Regionu Częstochowskiego NSZZ „Solidarność” (www.solidarnoscczestochowa.pl)

2018 02 08 sebastian zdziechowicz

Więcej informacji: KLIKNIJ.Tekst pochodzi ze witryny internetowej Regionu Częstochowskiego NSZZ „Solidarność” (www.solidarnoscczestochowa.pl)

2019 05 21 gs384 385

Dziś 131

Wczoraj 171

Od sierpnia 2014 435875