Witryna wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i wyświetlić stronę internetową dostosowaną do indywidualnych preferencji. Możesz włączyć/wyłączyć obsługę mechanizmu cookies w swojej przeglądarce.

21 lutego 2020 roku, z mocą obowiązującą od 1 stycznia, weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej, czyli tzw. ustawa okołobudżetowa. W rezultacie w 2020 r. odpis na jednego zatrudnionego wyniesie 1 550,26 zł.

Wprowadzone ustawą zmiany dotyczą między innymi odmrożenia podstawy odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, który będzie w 2020 roku odnosił się do przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2018 ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Odpis ten wzrośnie z kwoty 1 271,20 zł do 1 550,25 zł. NSZZ "Solidarność" od lat postulował odmrożenie podstawy odpisu, podkreślając jednocześnie, że wieloletnie zamrożenie miało niekorzystny wpływ na możliwości pomocowe Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. "Solidarność" wyraża nadzieję, że w kolejnych latach nastąpi całkowite odmrożenie podstawy odpisu i pełna realizacja ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Odpis obligatoryjny na jednego zatrudnionego w tzw. normalnych warunkach pracy w 2020 r. wyniesie 1 550,26 zł; na jednego pracownika wykonującego prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze - w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych - 2.067,01 zł.

FaceBook