Witryna wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i wyświetlić stronę internetową dostosowaną do indywidualnych preferencji. Możesz włączyć/wyłączyć obsługę mechanizmu cookies w swojej przeglądarce.

2017 04 27 walne rseir 4741

27 kwietnia w siedzibie Regionu przy ul. Łódzkiej odbyło się XIV Walne Zebranie Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów. Spotkanie miało charakter sprawozdawczy, omawiano również sprawy bieżące.
- Ponieważ sekcje związkowe nie posiadają własnych środków finansowych, co naturalnie ogranicza naszą działalność - powiedział "Gazecie" Marek Wachowski, przewodniczący Rady Sekcji - stąd powstał pomysł powołania ogólnopolskiej fundacji. Sprawą zajmuje się przewodniczący Krajowej Sekcji Dariusz Kucharski.

Podczas posiedzenia przedstawiono odpowiedź Ministerstwa Rozwoju i Finansów na stanowisko Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" w sprawie bezpieczeństwa socjalnego polskich emerytów i rencistów:
"W wyniku przeprowadzonego przeglądu emerytalnego do Sejmu RP został skierowany w dn. 30 grudnia 2016 r. rządowy dokument (...). W temacie waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych w dokumencie tym stwierdzono, między innymi, iż "sposób waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych jest jedną z najbardziej drażliwych i szeroko komentowanych kwestii. Wynika to między innymi z niemożności zaspokojenia wszystkich oczekiwań świadczeniobiorców zgłaszających w tej kwestii szereg, często wzajemnie się wykluczających wniosków" (...). Odnośnie do rekomendowanych zmian w zakresie mechanizmu waloryzacji rząd zaproponował wprowadzenie w 2017 r. do mechanizmu waloryzacji gwarancję kwoty minimalnej podwyżki wynoszącej co najmniej 10 zł przy zapewnieniu realnej wartości wszystkich świadczeń emerytalno-rentowych. Dodatkowo także zaproponowano podniesienie najniższej emerytury do poziomu 1000 zł".

FaceBook