Witryna wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i wyświetlić stronę internetową dostosowaną do indywidualnych preferencji. Możesz włączyć/wyłączyć obsługę mechanizmu cookies w swojej przeglądarce.

2017 12 14 posiedzenie rady seir

Uchwała nr 19/X/2017 Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów NSZZ "Solidarność" Regionu Częstochowskiego z dnia 26.10.2017 r. w sprawie klucza wyborczego na delegatów na Walne Zebranie Delegatów Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów przy Zarządzie Regionu Częstochowskiego i wybór delegata na Kongres KSEiR w Łodzi na kadencję 2018-2022
1. Rada RSEiR NSZZ "Solidarność" przy Zarządzie Regionu ustala klucz wyborczy: delegatów na WZD RSEiR w ilości: 1 delegat na każde rozpoczynające się 10 członków w organizacji zrzeszającej w swoim okręgu liczącym co najmniej 4 członków.
2. Wybór delegata na Kongres Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów w Łodzi w ilości: 1 delegat na rozpoczynające się 500 członków w okręgach, w których sekcje zrzeszają co najmniej 50 członków (Uchwała nr 241/12/2017 i 242/13/217 Rady KSEiR).

Uchwała NR 20/XII/2017 Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów NSZZ "Solidarność" Regionu Częstochowskiego z dnia 14.12.2017 r. w sprawie ustalenia kalendarza wyborczego dla struktur wchodzących w skład RSEiR NSZZ "Solidarność" Regionu Częstochowskiego na kadencję 2018-2022
Rada RSEiR NSZZ "Solidarność" Regionu Częstochowskiego ustala następujący kalendarz wyborczy dla Kół, OZ, MOZ i TOZ w wyborach delegatów na WZD RSEiR "Solidarność" przy Zarządzie Regionu Częstochowskiego:
1. Koła EiR wybierają delegatów na WZD RSEiR podczas zebrań wyborczych danego Koła na kadencję 2018-2022 do 31.03.2018 r.
2. Emeryci i renciści, którzy są członkami NSZZ "Solidarność" w OZ, MOZ i TOZ, a nie utworzyli Koła, wybierają delegatów na WZD RSEiR podczas zebrań wyborczych na kadencję 2018-2022 w swoich jednostkach organizacyjnych, w których są członkami do 31.03.2018 r.
3. Komplet dokumentów, a w nich zgłoszenia imienne wybranych delegatów na WZD RSEiR wraz z adresami zamieszkania oraz protokołem wyborczym, Komisje Koła lub jednostek organizacyjnych zobowiązane są dostarczyć do Komisji Wyborczej RSEiR Zarządu Regionu Częstochowskiego w terminie 14 dni od dokonanych wyborów delegatów na WZD RSEiR.
Podstawa: Uchwała KK nr 5/17 ws. kalendarza wyborczego na kadencję 2018-2022 w porozumieniu z Regionalną Komisją Wyborczą.

FaceBook