Witryna wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i wyświetlić stronę internetową dostosowaną do indywidualnych preferencji. Możesz włączyć/wyłączyć obsługę mechanizmu cookies w swojej przeglądarce.

2022 03 01 uchwala kk crop

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" przyjęła kalendarz wyborczy na kadencję w latach 2023-2028 (obecnie kadencja władz związkowych trwa 5 lat). Wybory w organizacjach zakładowych można odbywać od 1 listopada 2022 r. do 31 marca 2023 r. Termin spotkania wyborczego należy zgłosić do Regionalnej Komisji Wyborczej na co najmniej 14 dni przed wyborami.

Uchwała KK nr 4/22 w sprawie kalendarza wyborczego
na kadencję 2023-2028

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność", w związku z kończącą się dziewiątą kadencją funkcjonowania władz związkowych, ustala następujący kalendarz wyborczy dla jednostek organizacyjnych Związku.
§ 1
1. W terminie od 1 listopada 2022 r. do 31 marca 2023 r. odbywają się wybory:
1) władz podstawowych jednostek organizacyjnych Związku, wymienionych w § 19 Statutu NSZZ "Solidarność";
2) delegatów na walne zebranie delegatów regionu;
3) delegatów na walne zebranie branżowej jednostki organizacyjnej Związku, w tym delegatów na walne zebranie krajowej jednostki branżowej Związku lub kongres krajowego sekretariatu branżowego, jeżeli podstawowa jednostka organizacyjna należy bezpośrednio do krajowej jednostki branżowej
4) wybory władz niższych jednostek organizacyjnych Związku, zgodnie z § 19 ust. 7 i 8 Statutu NSZZ "Solidarność", a także delegatów na zakładowe, międzyzakładowe lub koordynacyjne zebranie delegatów, mogą odbywać się we wcześniejszym terminie.
2. W terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2023 r. odbywają się wybory:
1) władz regionów;
2) delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów;
3. W terminie od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2023 r. odbywają się wybory:
1) władz regionalnych sekcji branżowych i problemowych;
2) władz regionalnych sekretariatów branżowych;
3) delegatów na kongres regionalnego sekretariatu branżowego;
4) delegatów na walne zebranie delegatów krajowej sekcji branżowej.
4. W terminie od 1 kwietnia do 31 maja 2023 r. odbywają się wybory:
1) władz krajowych sekcji branżowych i problemowych;
2) delegatów na kongres krajowego sekretariatu branżowego.
5. W terminie od 1 maja do 31 lipca 2023 r. odbywają się wybory:
1) władz krajowych sekretariatów branżowych;
2) władz Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów.
6. W terminie do 31 października 2023 r. odbywają się wybory ogólnokrajowych władz Związku (sprawozdawczo-wyborczy Krajowy Zjazd Delegatów).
§ 2
1. Dokładne terminy wyborów wymienionych w § 1 ust. 1, 2 i 3 określa, z uwzględnieniem postanowień niniejszej uchwały, właściwy zarząd regionu.
2. Dokładne terminy wyborów wymienionych w § 1 ust. 4 i 5 określa odpowiednio, z uwzględnieniem postanowień niniejszej uchwały, właściwa rada krajowego sekretariatu branżowego, Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów lub krajowej sekcji problemowej.
3. Dokładny termin sprawozdawczo-wyborczego Krajowego Zjazdu Delegatów określi Komisja Krajowa.
Traci moc Uchwała Komisji Krajowej nr 5/17.
Spała, 1 marca 2022 r.

Przewodniczącą Krajowej Komisji Wyborczej na kadencję 2023-2028 jest Ewa Zydorek. Poniżej cały skład KKW.

2022 03 01 uchwala kk

FaceBook

Dziś 159

Wczoraj 1247

Od sierpnia 2014 1020517