Witryna wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i wyświetlić stronę internetową dostosowaną do indywidualnych preferencji. Możesz włączyć/wyłączyć obsługę mechanizmu cookies w swojej przeglądarce.

images/2023/2023-06-15-xxviii-wzdr.jpg

15 czerwca 2023 r. odbyły się wybory związkowych władz regionalnych na kadencję 2023-2028. Na funkcję przewodniczącego Zarządu Regionu delegaci jednogłośnie wybrali ponownie Jacka Strączyńskiego. Funkcje członków Prezydium ZR (jak w poprzedniej kadencji) będą pełnić zastępcy przewodniczącego ZR – sekretarz Dorota Kaczmarek i skarbnik Stanisław Kołodziejczyk.

Gośćmi XXVIII Walnego Zebrania Delegatów Regionu Częstochowskiego byli: senator Ryszard Majer (członek NSZZ „Solidarność” w organizacji zakładowej Uniwersytetu Jana Długosza), przedstawiciele posłów Szymona Giżyńskiego, Lidii Burzyńskiej i Mariusza Trepki oraz posła do Parlamentu Europejskiego Jadwigi Wiśniewskiej, kapelan częstochowskiej „Solidarności” ks. Ryszard Umański i przewodniczący blisko związanych z Regionem stowarzyszeń – Anna Rakocz (Stowarzyszenie Więzionych, Internowanych i Represjonowanych WIR) oraz Zbigniew Bonarski (Stowarzyszenie Solidarność i Niezawisłość). Specjalnym gościem był bardzo ciepło przez delegatów przywitany Marek Bogusz, przewodniczący Zarządu Regionu Podbeskidzie, zaprzyjaźnionego z Regionem Częstochowskim.
Delegaci zapoznali się ze sprawozdaniami z pracy Zarządu Regionu w kończącej się kadencji (2018-2023) oraz Regionalnej Komisji Rewizyjnej. Skrót sprawozdania w formie prezentacji: LINK>>>. W imieniu Regionalnej Komisji Rewizyjnej głos zabrał przewodniczący Arkadiusz Hamara. W konkluzji sprawozdania potwierdził prawidłowość gospodarowania i dokumentowania finansów Regionu.
XXVIII Walne Zebranie Delegatów Regionu Częstochowskiego wybrało 22 członków Zarządu Regionu (LINK>>>), siedmioro członków Regionalnej Komisji Rewizyjnej (LINK>>>) oraz dwoje delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów: Jarosława Bernata i Dorotę Kaczmarek (przewodniczący ZR Jacek Strączyński został delegatem z urzędu). Nad przejrzystością i poprawnością procedur wyborczych czuwała Barbara Miszczuk z Krajowej Komisji Wyborczej.
Praktyczne gadżety dla delegatów i gości WZDR sprezentowała europosłanka Jadwiga Wiśniewska i firma Tauron.

FaceBook