Witryna wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i wyświetlić stronę internetową dostosowaną do indywidualnych preferencji. Możesz włączyć/wyłączyć obsługę mechanizmu cookies w swojej przeglądarce.

2023 05 16 podwyzki w krus

Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego podpisała porozumienie z Pracodawcą w sprawie podwyżek płac. Wynagrodzenia pracowników instytucji wzrosną o 7,8 proc. w pierwszym etapie i średnio o 380,00 zł brutto w drugim etapie z wyrównaniem od stycznia br.

Porozumienie w sprawie podwyżek wynagrodzeń dla pracowników KRUS 26 kwietnia 2023 r. podpisali w imieniu NSZZ "Solidarność” przewodnicząca Jolanta Kołodziej wraz z wiceprzewodniczącą Wiolettą Lisowską, a po stronie Pracodawcy zastępca prezesa KRUS – Marek Surmacz.
„Jednym z elementów, które świadczą o wartości instytucji, jest umiejętność współpracy Pracodawcy ze stroną społeczną. Dlatego też Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w KRUS z satysfakcją przyjęła podpisanie kolejnego porozumienia z Pracodawcą w sprawie zasad wypłaty długo oczekiwanej podwyżki wynagrodzeń dla pracowników” – skomentowała Jolanta Kołodziej, przewodnicząca „S” w KRUS, i podkreśliła, że długotrwałe negocjacje poprzedzone zostały wieloma konsultacjami z innymi organizacjami działającymi w instytucji (Organizacja Podzakładowa KRUS działa również w Regionie Częstochowskim – red.).
„Każda organizacja wniosła swój wkład poprzez dokonanie analizy wynagrodzeń w Oddziałach Regionalnych i Placówkach Terenowych w celu wypracowania optymalnych i sprawiedliwych podstaw do podziału środków na podwyżki. Zależało nam na ustaleniu jasnych zasad i określeniu czytelnych dla wszystkich kryteriów podziału. Wierzymy, że dzięki konstruktywnej współpracy uzyskamy zamierzony cel, tj. wzrost wynagrodzeń oraz niwelowanie dysproporcji wynagrodzeń u pracowników mających porównywalny zakres zadań na tych samych stanowiskach” – zaznaczyła. Jolanta Kołodziej podziękowała również prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Aleksandrze Hadzik za „zrozumienie i troskę o sprawy pracownicze” (…).
Źródło: Tysol.pl.

FaceBook