Witryna wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i wyświetlić stronę internetową dostosowaną do indywidualnych preferencji. Możesz włączyć/wyłączyć obsługę mechanizmu cookies w swojej przeglądarce.

Dyrekcja Huty Częstochowa (Liberty Częstochowa Sp. z o.o.) oraz przewodniczący wszystkich sześciu działających w niej związków zawodowych podpisali porozumienie o stosowaniu przez najbliższe pięć lat Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy oraz zasadach wynagradzania i polityki socjalnej. Przewodniczący "Solidarności" Huty Jacek Maciński ocenia, że porozumienie jest dobrym wstępem do przyszłych rozmów i współpracy w sprawach pracowniczych.

W podpisanym porozumieniu Liberty Częstochowa, jako nowy właściciel, zgodziło się do 31 sierpnia 2026 roku stosować dotychczasowy ZUZP (podpisany w 2008 r. z poprzednim właścicielem huty) i objąć nim wszystkich obecnych i przyszłych pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę. Dodatkowo zapisano, że pracownicy Liberty Częstochowa będą uprawnieni m.in. do:
- Rocznej indeksacji wynagrodzeń o 1% ponad inflację (zgodnie ze wskaźnikiem publikowanym przez Główny Urząd Statystyczny, w tym roku oznacza to podwyżkę o 4,4% od wynagrodzenia za sierpień);
- Otrzymają co roku nagrodę świąteczno-noworoczną w wysokości 10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto (liczonego za okres trzech miesięcy do listopada);
- Otrzymają dopłaty w wysokości 35 zł miesięcznie do Pakietu Medycznego (składki ZUS nie będą naliczane, co jest korzystniejsze dla pracownika niż zasady obowiązujące w Hucie do 2019 roku);
- Od 2022 roku Liberty Częstochowa będzie dopłacać dodatkowo 10% do kwoty odpisu podstawowego na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
W ostatnim punkcie zapisano, że strony "zobowiązują się do niezwłocznego podjęcia działań zmierzających do opracowania, uzgodnienia i wdrożenia nowych uregulowań dotyczących zasad wynagradzania, zatrudnienia i polityki socjalnej dla pracowników Liberty Częstochowa Sp. z o.o. Oddział w Częstochowie".
Na podst. informacji rzecznika Liberty Częstochowa

FaceBook