Witryna wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i wyświetlić stronę internetową dostosowaną do indywidualnych preferencji. Możesz włączyć/wyłączyć obsługę mechanizmu cookies w swojej przeglądarce.

2021 05 25 piotr duda fot marcin zeglinski

25 maja 2021 r. w warszawskiej siedzibie Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" odbyła się konferencja prasowa, która poświęcona była kilku tematom - powołaniu komitetu inicjatywy ustawodawczej w sprawie emerytur stażowych, kwestii wyroku TSUE w sprawie Kopalni Węgla Brunatnego Turów oraz jednostronnym zerwaniu negocjacji nad "Umową Społeczną" przez stronę rządową.

"Dziś powołaliśmy komitet inicjatywy obywatelskiej w sprawie emerytur stażowych. Przed nami zebranie minimum tysiąc podpisów, by złożyć dokumenty u pani Marszałek Elżbiety Witek. Mamy nadzieję, że z początkiem lipca będziemy mogli ruszyć pełną parą. Nie interesuje nas zebranie wymaganych 100 tys. podpisów, dla nas to bardzo ważne, by było ich więcej" - podkreślił na konferencji Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność".
Projekt ustawy przygotowany przez "Solidarność", który zostanie złożony u marszałek Sejmu mówi, że jest tylko jedno obostrzenie - 40 lat okresów ubezpieczeniowych wśród mężczyzn i 35 lat u kobiet i uzbierany minimalny kapitał. Tak, aby pracownik czy pracownica, którzy zdecydują się odejść na emeryturę mieli zapewnioną minimalną emeryturę, a państwo nie musiało do niej dopłacać.
Etapy postępowania w sprawie inicjatywy ustawodawczej przedstawiają się następująco: 1. Utworzenie komitetu inicjatywy ustawodawczej przez grupę co najmniej 15 obywateli polskich. 2. Wyznaczenie pełnomocnika komitetu i jego zastępcy. 3. Zebranie 1000 podpisów obywateli popierających projekt - udzielenie poparcia projektowi ustawy polega na złożeniu na wykazie, obok swojego imienia i nazwiska, adresu zamieszkania oraz numeru ewidencyjnego PESEL, własnoręcznego podpisu. 4. Zawiadomienie przez pełnomocnika komitetu Marszałka Sejmu o utworzeniu komitetu, wraz z dołączonym projektem ustawy i podpisami obywateli. 5. W razie spełnienia wszystkich wymogów Marszałek Sejmu w ciągu 14 dni od doręczenia zawiadomienia postanawia o jego przyjęciu. 6. Po otrzymaniu zawiadomienia komitet ogłasza, w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim fakt nabycia osobowości prawnej, adres komitetu oraz miejsca udostępnienia projektu ustawy do publicznego wglądu. 7. Rozpoczęcie kampanii promocyjnej w celu uzbierania poparcia 100 000 obywateli (do liczby tej zalicza się wcześniej zebrane 1000 podpisów) - kampania i zbieranie podpisów nie może rozpocząć się wcześniej niż po ogłoszeniu o którym mowa w pkt. 6. 8. W miejscu zbierania podpisów obywateli musi być wyłożony do wglądu projekt ustawy - podobnie jak wcześniej udzielenie poparcia projektowi ustawy polega na złożeniu na wykazie, obok swojego imienia i nazwiska, adresu zamieszkania oraz numeru ewidencyjnego PESEL, własnoręcznego podpisu. 9. Wzór wzoru wykazu obywateli, którzy udzielają poparcia projektowi ustawy stanowiącej przedmiot inicjatywy ustawodawczej określony jest w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 września 1999 r. (Dz.U. Nr 79, poz. 893).

FaceBook