Witryna wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i wyświetlić stronę internetową dostosowaną do indywidualnych preferencji. Możesz włączyć/wyłączyć obsługę mechanizmu cookies w swojej przeglądarce.

BIURO REGIONU: Załatwiamy sprawy telefonicznie lub mailowo Więcej informacji

Arrow up
Arrow down

cit 8 460

Przypominamy organizacjom zakładowym, międzyzakładowym, podzakładowym o corocznym obowiązku złożenia w odpowiednim urzędzie skarbowym do końca marca formularza CIT-8 (deklaracja podatku dochodowego od osób prawnych). Organizacje mają również obowiązek złożenia sprawozdania finansowego.
Dokumenty składa się w postaci elektronicznej z tzw. podpisem kwalifikowanym. Prezydium Zarządu Regionu informuje, że – podobnie jak w poprzednich latach – istnieje możliwość rozliczenia za pośrednictwem Biura Rachunkowego Księgowej Regionu Anny Rakocz (dokumenty - najpóźniej do 15 marca br.). Informacje w Regionie, tel. 34 360 55 70.

Dochody związków zawodowych - w części przeznaczonej na cele statutowe – są wolne od podatku. Skutkiem tego zwolnienia jest obowiązek sporządzenia również informacji o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku. Służy do tego formularz CIT-8/O będący załącznikiem do zeznania CIT-8, w którym należy wskazać wysokość zwolnionego dochodu.
Sprawozdanie finansowe składa się z: • bilansu, który powinien zawierać aktywa i pasywa na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych poprzedniego oraz bieżącego roku obrotowego; • rachunku zysków i strat, który obejmuje przychody i koszty oraz zyski i straty za poprzedni i bieżący rok obrotowy; • informacji dodatkowej, która powinna zawierać informacje i wyjaśnienia nie objęte bilansem i rachunkiem wyników, a niezbędne do oceny gospodarki finansowej jednostki. Bilans oraz rachunek należy zatwierdzić stosowną uchwałą władzy wykonawczej, tj. Komisji Zakładowej, Komisji Międzyzakładowej albo Komisji Podzakładowej.

0
0
0
s2smodern

2018 02 08 sebastian zdziechowiczTekst pochodzi ze witryny internetowej Regionu Częstochowskiego NSZZ „Solidarność” (www.solidarnoscczestochowa.pl)