Witryna wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i wyświetlić stronę internetową dostosowaną do indywidualnych preferencji. Możesz włączyć/wyłączyć obsługę mechanizmu cookies w swojej przeglądarce.

2022 06 23 xxvii wzdr

23 czerwca 2022 r. w auli Regionu odbyło się sprawozdawcze XXVII Walne Zebranie Delegatów Regionu Częstochowskiego NSZZ "Solidarność". Delegaci zapoznali się ze sprawozdaniami z pracy Zarządu Regionu w obecnej kadencji (od 2018 r.) oraz Regionalnej Komisji Rewizyjnej.

Gośćmi Walnego byli kapelan częstochowskiej „Solidarności” ks. Ryszard Umański oraz przewodniczący blisko związanych z Regionem stowarzyszeń – Anna Rakocz (Stowarzyszenie Więzionych, Internowanych i Represjonowanych WIR) i Zbigniew Bonarski (Stowarzyszenie Solidarność i Niezawisłość). Po modlitwie o pomyślność obrad oraz pokój na Ukrainie ks. kapelan wspomniał o pomocy materialnej dla uchodźców oraz tych, którzy pozostali na Ukrainie. W jej ramach przekazano m.in. 5000 paczek żywnościowych (4 tiry użyto do transportu), także na samą linię frontu. Dziś parafia pw. św. Wojciecha, w której ks. Umański jest proboszczem, nadal udziela pomocy rzeczowej i żywnościowej dla 100-150 uchodźców dziennie. Ks. kapelan podkreślił, by nie ulegać antyukraińskiej propagandzie: to prawda, że wśród uchodźców są i ludzie bogaci, w drogich samochodach, ale wojna – tragedia, wydawałoby się w XXI wieku, nie do pomyślenia, - dotyka i biednych, i bogatych. Zdarzają się i nieuczciwi, ale tak samo jest we wszystkich narodach.
Z kolei wspomniani wcześniej przewodniczący stowarzyszeń mówili o współpracy z Regionem i własnych działaniach w zakresie zachowania dziedzictwa częstochowskiej „Solidarności” oraz jego promocji (m.in. minimuzeum przy Regionie oraz projekty edukacyjne w częstochowskich szkołach). We wrześniu 2022 r. odbędzie się konferencja naukowa poświęcona historii częstochowskiej „Solidarności” w latach 1980-1985, powstanie również internetowe cyfrowe archiwum regionalnej „S”. Projekty te będą realizowane z pozyskanych już środków zewnętrznych.
Walne Zebranie Delegatów prowadzili Krzysztof Chochliński i Jerzy Świeboda, Komisję Skrutacyjną tworzyli: Anna Kubielska - przewodnicząca, Andrzej Bala, Adam Sosnowski i Piotr Wojciechowski, Komisję Uchwał i Wniosków: Jacek Palacz - przewodniczący, Joanna Bulik i Małgorzata Jarkiewicz. Obszerne sprawozdanie z pracy Prezydium i Zarządu Regionu Częstochowskiego NSZZ „Solidarność” w latach 2018-2022 przedstawił przewodniczący ZR Jacek Strączyński. Zachęcamy do zapoznania się prezentacją, która zawiera wybór najważniejszych działań Regionu (link poniżej). W imieniu Regionalnej Komisji Rewizyjnej głos zabrał przewodniczący Arkadiusz Hamara. W konkluzji sprawozdania potwierdził prawidłowość – merytoryczną i formalną – gospodarowania finansami Regionu. W wolnych wnioskach Jerzy Świeboda zachęcał do skorzystania z bezpłatnych zajęć szachowych w Klubie Solidarności.
Przyszłoroczne Walne Zebranie Delegatów Regionu Częstochowskiego NSZZ "Solidarność" będzie zebraniem wyborczym (od 2018 r. kadencje władz związkowych trwają 5 lat). Kalendarz wyborczy: LINK.
Prezentacja o wybranych działaniach Prezydium i Zarządu Regionu Częstochowskiego w latach 2018-2022” (plik *.pdf): LINK.

FaceBook